Kedves tettek és szavak az egészségért

„A kedves szavak olyanok, mint a lépesméz: édesek a léleknek és egészség a csontoknak.” (Példabeszédek könyve 16,24)

A kedves, vidám, bátorító szavak hatásosabbak, mint a legjobb orvosság, mert bátorságot nyújtanak a csüggedt, kétségbeesett szívnek. Az a boldogság és napfény, amelyet kedves tetteink és bátorító szavaink által viszünk a családba, tízszeresen megtérül. A férj gondoljon arra, hogy a gyermekek nevelésének terhe nagyrészt az édesanyán nyugszik, sokat fáradozik a kicsinyek jellemének formálásáért. Ez ébressze fel a férj leggyengédebb érzéseit, és gyengédsége által könnyítsen felesége terhein. A férj bátorítsa feleségét, hogy támaszkodjon társa nagy szeretetére, és irányítsa gondolatait a menny felé, ahol erő, béke és pihenés vár az elfáradtakra. (Bizonyságtételek, I. köt., 306–307. o.)

A férj kedvessége és szeretetteljes udvariassága drága bátorítás a feleség számára, s az a boldogság, amelyet feleségének nyújt, a saját szívébe is örömet és békességet áraszt. (The Ministry of Healing, 374. o.)

A mennyhez hasonló az olyan otthon, ahol az Úr Lelke van jelen. Meg kell szabadulnunk mindattól, ami elrontaná a család békéjét és egységét, s ápolnunk kell a gyengédséget és szeretetet. (The Signs of the Times, 1911. június 20.)

Az otthon legyen az a hely, ahol vidámság, előzékenység és szeretet lakozik, mert ahol ezek a kegyelmi ajándékok jelen vannak, ott boldogság és békesség a családtagok osztályrésze. (The Ministry of Healing, 393. o.)

Azokat, akik az élet harcát nagy akadályok közepette vívják, felüdíthetjük, megerősíthetjük és bátoríthatjuk kicsiny figyelmességek által, amelyek semmibe sem kerülnek. Egyszerűen mondott kedves szavak, keresetlenül tett kicsiny figyelmességek elűzik a kísértések fellegeit, amelyek a lélek égboltja felett gyülekeznek. (61. kézirat, 1900)

A szelídség, kedvesség és gyengédség oly légkört teremt, amely meggyógyít, nem pedig megsemmisít. (320. levél, 1906)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video