A vidám szív jó orvosság

„A vidám szív jó orvosságul szolgál.” (Példabeszédek könyve 17,22)

Test és lélek között nagyon szoros a kapcsolat. Ha az egyik szenved, a másik is megérzi. Lelkiállapotunk sokkal jobban befolyásolja az egészségünket, mint sokan gondolják. Számos betegség, amelyben az emberek szenvednek, a nyomott hangulat eredménye: a szomorúság, aggodalom, elégedetlenség, önvád, bűntudat, bizalmatlanság gyengíti az életerőnket, romlást és halált munkál.

A betegséget néha előidézi és gyakran komolyan súlyosbítja a képzelődés. Sokan életük végéig gyengélkednek, pedig egészségesek lehetnének, ha ők is ezt akarnák.

A bátorság, remény, hit, rokonszenv és szeretet előmozdítja az egészséget, és meghosszabbítja az életet. Az elégedett elme és a vidám szív egészség a testnek és erő a léleknek.

Az egészség leghatékonyabb védelmezői: a hála, öröm, jótett, bizalom Isten szeretetében és gondoskodásában. (The Ministry of Healing, 241., 281. o.)

Be kell mutatnunk, milyen fontos az önuralom az egészség megőrzésében és helyreállításában. Fel kell tárnunk mindenki előtt a harag, elégedetlenség, önzés, tisztátalanság lehangoló és betegítő hatását – s a vidámság, önzetlenség és hála csodálatos erejét.

A Szentírásban megtaláljuk az élettani igazságot, amelyet tekintetbe kell vennünk: „A vidám szív jó orvosságul szolgál.” (Nevelés, 197. o.)

A kereszténység valódi alapelvei mindenki előtt megnyitják a boldogság felbecsülhetetlen értékű forrását. (Counsels on Health, 28. o.)

Törekedjünk a vidám, reményteljes, békés lelkületre, mert ettől függ az egészségünk. (Bizonyságtételek, III. köt., 13. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video