Elcsendesülés és felfrissülés

„Az Úrnak félelme meghosszabbítja a napokat.” (Példabeszédek könyve 10,27)

Mindazoknak, akik azt szeretnék, hogy Isten nevelje őket, szükségük van a saját szívükkel, a természettel és Istennel való érintkezés csendes nyugalmára. Egyénenként kell meghallanunk Őt, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más hang elnémult, és csendben várunk Isten előtt, a lélek csendje érthetőbbé teszi számunkra Teremtőnk hangját, aki ezt kéri tőlünk: „Csendesedjetek el és ismerjétek el (tudjátok meg), hogy én vagyok az Isten.” (46. zsoltár 11) Aki így felfrissül a sokféle tevékenység, a rohanás és a feszültségek közepette, azt a világosság és békesség légköre veszi körül, fizikai és szellemi ereje megújul. (Counsels on Health, 163. o.)

Kérjünk értelmet, bölcsességet Istentől az Ő dicsőségére, és rendeljük alá akaratunkat az Úrnak, akkor csodálatos javulás áll be egészségi állapotunkban. (Medical Ministry, 1892. november–december)

Lelki betegségekkel találkozunk mindenütt. A sok szenvedést okozó betegségek kilenctizedének alapját itt kell keresnünk. Krisztus vallása az egyik leghatásosabb gyógyszer, mert kiváló idegnyugtató hatású. (Bizonyságtételek, V. köt., 444. o.)

Minél jobban felismerjük a mennyei befolyásokat, annál biztosabb lesz a gyógyulásunk.

Az istenfélelem nem ütközik az egészség törvényeivel, hanem összhangban van velük. Az Úrnak félelme minden valódi siker alapja.

Együtt kell működnünk Istennel testünk gondozásában: az Isten iránti szeretet, a hit Őbenne elengedhetetlen az élethez és az egészséghez. Ha szeretnénk tökéletesen egészségesek lenni, töltse be szívünket szeretet, remény, és az Úrban való öröm. (Review and Herald, 1901. április 9.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor