Test és lélek harmonikus, egészséges működése

„Isten nem a félelem lelkületét adta nekünk, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkületét.” (Timótheusnak írt II. levél 1,7)

Isten azért alkotta testünk minden szervét, hogy a lélek szolgája legyen. Az agy a test középpontja, minden szellemi tevékenység székhelye. Az agyból eredő idegek uralják, kormányozzák testünket. Az agyidegek szellemi benyomásokat szállítanak minden ideghez, egy távíró készülék drótjaihoz hasonlóan, és kormányozzák a szervezet minden részének életműködését. Minden mozgásszervünket az agyból nyert közlések kormányozzák. (Bizonyságtételek, III. köt., 69. o.)

Az agyidegek – amelyek kapcsolatban állnak egész szervezetünkkel – alkotják az egyetlen közvetítőeszközt, amely által a menny érintkezik az emberrel, és befolyásolja belső életét. Mindaz, ami megzavarja az idegrendszer elektromos áramának keringését,* csökkenti életerőinket, s ennek eredménye az agy érzékenységének eltompulása. (Bizonyságtételek, II. köt., 347. o.)

A test bármely része, amelyet nem kezelnek kellő gondossággal, „megtáviratozza”, azaz jelzi bántalmát az agynak. (Christian Education, 125. o.)

Nemcsak kiváltsága, hanem szent kötelessége mindenkinek, hogy megértse azokat a törvényeket, amelyeket Isten helyezett el lényükben. Ha jobban megértjük az emberi szervezet működését, igyekszünk alárendelni testünket a lélek nemesebb erőinek. Testünk csodálatos szerkezetét a végtelen bölcsességű Tervező alkotta, és gondozásunkra bízta, hogy ennek az ezerhúrú hárfának a harmonikus működését megőrizzük. (The Health Reformer, 1871. szeptember)

Testünk-lelkünk minden energiájának harmonikus, egészséges működése boldogságot eredményez. Minél emelkedettebbek és kifinomultabbak ezek az erők, annál tisztább és zavartalanabb boldogságnak örvendhetünk. (Review and Herald, 1884. július 29.)

* „Az elektromos áram szerepe létfontosságú az ember idegrendszerének működésében. Az idegi jelek terjedése alapvetően elektromos folyamat, azonban az áramvezetés sokkal bonyolultabb módon történik, mint például a fémekben vagy a pozitív és negatív ionokat tartalmazó elektrolitokban. Alapvetően az idegi jelek vezetésének elektromos természete felelős azért, hogy az emberi test rendkívül érzékenyen reagál arra, ha kívülről elektromos áram (áramütés) éri.” (Az elektromos áram élettani hatása, http://tudasbazis.sulinet.hu)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor