Megfelelő ruházat

„Nem félti a hótól házanépét, mert egész házanépe karmazsinba öltözött (meleg ruhába).” (Példabeszédek könyve 31,21)

Bár ruházatunk szerény és egyszerű, legyen jó minőségű, kellemes színű és alkalmas a szolgálatra. Elsősorban a tartósságra tekintsünk a kiválasztásánál. Nyújtson megfelelő védelmet a hideg ellen. A példabeszédekben bemutatott asszony nem félti családját a hótól, mert egész házanépe meleg, vastag ruhába öltözött.

Ruházatunkat tartsuk tisztán! A szennyes ruha egészségtelen, mert beszennyezi testünket és lelkünket is.

Minden tekintetben legyen egészséges a ruházatunk. Isten mindenekelőtt azt kívánja, hogy egészségesek legyünk testben és lélekben – de egészségünk megtartása érdekében együtt kell munkálkodnunk Ővele. Testi-lelki egészségünk megőrzését elősegíti az egészséges ruházat.

Az öltözékünk legyen ízléses, szép, de természetes egyszerűség jellemezze. Krisztus óv bennünket a kérkedéstől. A mező virágaira, a tisztaságukban kibontakozó liliomokra mutatva így szól: „Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.” Jézus a természet szépségeivel szemlélteti azt az ékességet, amelyet a menny értékel: a szerény bájosságot, egyszerűséget, tisztaságot és csinosságot, mely a ruházatunkat is tetszetőssé teszi Isten előtt. (The Ministry of Healing, 288–289. o.)

Az egészség a vérkeringésünktől függ, azért különös figyelmet kell fordítanunk végtagjaink védelmére: óvjuk és hideg időben tartsuk melegen kezünket és lábunkat, mint mellkasunkat és szívünk tájékát. (Bizonyságtételek, II. köt., 531. o.)

Testvéreink öltözzenek egyszerűen! Sokan meg is teszik ezt. Ruházatunk legyen jó anyagból való, tartós, szerény, korunknak megfelelő, de a ruházat kérdése, a divat ne kösse le gondolatainkat. (19. levél, 1897)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video