Örvendjünk Isten teremtett műveinek!

„A hetedik napon Isten befejezte munkáját, amelyet alkotott, és megnyugodott minden munkájától, amelyet alkotott.” (Mózes I. könyve 2,2–3)

Isten fenntartotta a hetedik napot az ember számára és javára, s Teremtőnk dicsőségére. Isten azért adta a szombatnapot, mert az ember szükségletei megkívánják, hogy legyen egy nyugalomnapja, amikor megpihen a munkától és a gondoktól. Egészségünk és életünk veszélyben lenne, ha nem volna egy pihenőnapunk a hatnapi munkavégzés után. (Bizonyságtételek, I. köt., 532–533. o.)

Az Úr szombatját tegyük áldássá a magunk és gyermekeink számára! A szülők örömmel mutathatják meg gyermekeiknek a nyíló virágokat, rügyeket, a szép fákat és a füveket, s taníthatják, hogy mindezeket Isten teremtette. Hat napon át végezte teremtő munkáját, és a hetedik napon megnyugodott, s megszentelte, amit teremtett. Így a szülők összekapcsolhatják a gyermekeiknek adott tanításokat a természet csodáival, s amikor a gyermekek a természet szépségeit szemlélik, ezek is Teremtőjük felé fordítják figyelmüket. Gondolataik a természet Istenére irányulnak, és visszagondolnak a világ teremtésének idejére, amikor Teremtőnk a szombat napját alapította, s minden fiai ujjongtak örömükben. (3. kézirat, 1879)

Boldog az a család, amely szombaton a mezőn keresztül, a tópart mellett vagy ligeteken át sétálhat az istentisztelet helyére, amiképpen Jézus ment tanítványaival a zsinagógába. (Nevelés, 251. o.)

A szombat arra hív bennünket, hogy szemléljük Teremtőnk dicsőségét az Ő műveiben. Isten azért kívánja, hogy ezt tegyük, hogy jobban megértsük akaratát és tetteit. Jézus is összekapcsolta tanításait a természet jelenségeivel. Fontos, hogy a szent nyugalom napján minden más napnál nagyobb figyelemmel tanulmányozzuk azokat az üzeneteket, amelyeket Isten írt fel számunkra a természetben. Olvassuk figyelmesen Megváltónk példázatait, amelyeket a mezőkön, ligetekben, a szabad ég alatt, a virágos réteken mondott el. Ha közeledünk a természet szívéhez, Krisztus valóságossá teszi számunkra az Ő jelenlétét, s szívünkhöz szól békéje és szeretete által. (Counsels on Health, 165. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video