Őrizd meg a tested templomát!

„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakozik bennetek?” (Korinthusiakhoz írt I. levél 3,16)

Isten ajándéka a testünk, hogy gondozzuk és a legjobb állapotban őrizzük meg az Ő szolgálatára és dicsőségére. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? (Counsels on Health, 622. o.)

Az egészség olyan áldás, amelynek értékét nem becsülik eléggé. Az élet ránk bízott szent örökség, amelyet egyedül Isten tud megőrizni számunkra, hogy az Ő dicsőségére használjuk fel. Teremtőnk, aki testünk csodálatos szerkezetét alkotta, gondoskodik róla, hogy egészségben tartsa, ha nem megyünk szembe a céljaival. Ő segít bennünket, hogy minden ránk bízott talentumot helyesen használjunk fel. (Review and Herald, 1892. június 20.)

Az ifjúkor a jó szokások megalapozásának, az önuralom megtanulásának ideje, ezért már fiatalon tűzzük ki célul és szokjuk meg, hogy életünk minden cselekedetét Isten akaratának rendeljük alá. (Pacific Health Journal, 1890. augusztus)

Testünk szent templomát tisztán kell megőriznünk, hogy Isten Szentlelke lakozhassék benne. Hűségesen vigyázzunk a testünkre – mint az Úr tulajdonára –, mert az erőnkkel való minden visszaélés megrövidíti az időt, amelyet Isten dicsőségére használhatnánk fel. Gondoljunk arra, hogy oda kell szentelnünk mindenünket, lelkünket, testünket és szellemi képességeinket mennyei Atyánknak. Mindenünk az Ő megvásárolt tulajdona – ha helyesen, bölcsen használjuk fel erőinket a leghasznosabb szolgálatban és ügyelünk az egészségünkre, hogy elménk és izmaink összhangban dolgozhassanak, akkor a legértékesebb szolgálatot végezhetjük Istennek. (Youth’s Instructor, 1898. április 7.)

Amikor részünkről minden lehetőt megteszünk az egészség érdekében, akkor várhatunk áldott eredményeket és kérhetjük Istent hit által arra, hogy áldja meg az egészség megőrzése érdekében tett törekvéseinket.

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor