Az Isten képére teremtett ember

„Isten így szólt: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.” (Mózes I. könyve 1,26)

Isten teremtői művének koronája az ember volt, akit Isten a saját képmására alkotott, és azt akarta, hogy az Ő hasonmása legyen. Az ember igen drága Isten előtt, mivel saját képmására alkotta. (Review and Herald, 1895. június 18.)

Amikor Ádám kikerült Teremtője kezéből, magas, szép és arányos volt. Több mint kétszer olyan magas volt, mint a most élő emberek. Arcvonásainak tökéletes szépsége Alkotóját dicsérte, arcszíne nem volt fehér vagy sápadt, hanem pirospozsgás és egészségtől ragyogó. Éva is nemes testtartású, tökéletesen arányos és nagyon szép volt. (The Story of Redemption – A megváltás története, 24.)

Az ember minden testi-lelki képessége és egészsége tökéletes volt a teremtéskor – Ádámot és Évát minden tekintetben tökéletesnek alkotta Isten. (The Gospel Herald, 1883. március)

Isten olyan nagy életerővel ajándékozta meg az embert, hogy ellenállhatott a gyarapodó betegségeknek, amelyeket romlott szokásai idéztek elő hatezer éven keresztül.

Ha Ádám a teremtésekor nem kapott volna hússzor annyi életerőt, mint amennyit most mondhatunk magunkénak, akkor kipusztult volna az emberiség a jelenlegi szokásai mellett, amelyekkel áthágja a természet törvényeit. (Bizonyságtételek, III. köt., 138. o.)

Az Isten képére alkotott első emberpár olyan adományokat nyert, amelyek méltók voltak magasztos rendeltetéséhez. Ádám és Éva alakja bájos, arányos, szabályos és szép volt, arcuk az egészség, öröm és reménység világosságában ragyogott, s külső megjelenésükben Teremtőjükhöz hasonlítottak. (Nevelés, 20. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video