Miért fontos az egészség?

„Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (Korinthusi I. levél 6,19–20)

Az élet Isten ajándéka. Teremtőnk azt kívánja, hogy gondozzuk és becsüljük meg testünket, amelyet tőle kaptunk: tartsuk fizikailag a legjobb állapotban, és a legjobb lelki befolyások alatt.

A tiszta, egészséges életmód elengedhetetlen a jellemünk és testi-lelki erőnk fejlődéséhez, hogy igazán szolgálhassuk Teremtőnket.

Irányítsa életünket a mértékletesség törvénye! Isten töltse be minden gondolatunkat, mindig az Ő dicsőségét tartsuk szem előtt! Szakadjunk el minden olyan befolyástól, amely foglyul ejtené gondolatainkat, és eltérítene bennünket Istenünktől. Szent kötelességünk Teremtőnk iránt, hogy úgy kormányozzuk és uraljuk étvágyunkat és vágyainkat, hogy ne vezessenek el minket Istentől, a tisztaságtól és szentségtől, s ne vonjanak el attól a munkától, amelynek végzésére Alkotónk elhívott bennünket.

Azok, akik Istent őszinteségben és igazságban szolgálják, az Ő különleges népéhez tartoznak: nem szabják magukat a világhoz, hanem elszakadnak csalárdságaitól. Nem engedik, hogy falánkság és romlott ízlés uralkodjon rajtuk, nem az étvágyuknak kedveskednek, hanem egészségesen táplálkoznak, hogy jó erőben lehessenek, és ennek következtében értelmi képességeik is a legjobbá váljanak.

Mennyei Atyánk megajándékozott bennünket az egészségreform nagy áldásával, hogy dicsőítsük Őt, engedelmeskedve kívánalmainak. Testi-lelki erőnk harmonikus, egészséges működése által boldog lesz az életünk. Minél emelkedettebbek és kifinomultabbak ezek az erők, annál tisztább és zavartalanabb az örömünk, boldogságunk. (Counsels on Health, 41–42., 50–51. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor