A szelíd, csendes lelkület befolyása

„Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Isten előtt.” (Péter apostol I. levele 3,3–4)

Az apostol a külső ékesség ellenében bemutatja a belső ékességet, amelyet a nagy Isten értékel az emberekben. A külső romlandó – azonban a szelíd és csendes lélek, a szép, harmonikus jellem nem mulandó. Teremtőnk szemében valóban értékes és gyönyörűséges. (The Health Reformer, 1871. november)

Vajon ne igyekezzünk komolyan elnyerni azt, amit Isten többre értékel a díszes ruháknál, gyöngyöknél vagy aranynál? A belső ékesség, a szelídség kegyelmi ajándéka, a mennyei angyalokkal összhangban levő lelkület nem tesz minket kevésbé szeretetreméltóvá ebben a világban, hanem ez adja a jellem igazi méltóságát. Megváltónk figyelmeztet bennünket, meg akar óvni a kérkedéstől, büszkeségtől, de a természetes szépségben örömét leli. (Youth’s Instructor, 1897. május 6.)

Keresztényi kötelességeink közé tartozik, hogy az öltözködésben mértékletesek és önmegtagadók legyünk. Ne kövessük kritikátlanul a divatot! Az egyszerű ruházkodás, az ékszerektől és mindenféle díszítéstől való tartózkodás összhangban áll a hitünkkel. (Bizonyságtételek, III. köt., 366. o.)

Az a legfontosabb, hogy szavainkkal és példánkkal is bemutassuk: azt követjük, amit a világegyetem Uralkodója a legtöbbre értékel. Ha ezt tesszük, komoly hatással lehetünk másokra, hogy ők is a jó úton járjanak. (Jézus élete, 183. o.)

Azok a gyermekek és fiatalok, akiknek az az elsődleges, hogy külső megjelenésük által tegyék magukat vonzóvá, nem haladhatnak a helyes irányban. Mindnyájunknak arra van szükségünk, hogy valódi keresztényi kedvességet, udvariasságot és lelki nemességet tanúsítsunk. A nemes gondolkodás, a lelki tisztaság, amely meglátszik az arcunkon, nagyobb hatalommal vonzza és befolyásolja a szíveket, mint bármely külső ékesség. (Youth’s Instructor, 1873. szeptember)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor