Légy példa hívő társaid számára

„Légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, lélekben, hitben, tisztaságban.” (Timótheushoz írt I. levél 4,12)

A bennünket körülvevő légkör mindenképpen befolyásolja mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülünk – akár tudunk erről, akár nem. Szavaink, cselekedeteink hatással vannak másokra, mint ahogy a ruházatunk, magatartásunk és az arckifejezésünk is. Minden ilyen lelki hatás meghozza gyümölcsét, egy láncszem az események hosszú láncában, amely nem tudjuk, meddig terjed. Ha jó példánk által segítünk másokat a helyes alapelvek megértésében és elfogadásában, akkor erőt közvetítünk számukra a jó cselekvésére. Ők ugyanígy befolyást gyakorolnak majd másokra, akik ismét hatással lesznek a körülöttük élőkre – és így tovább. Jó befolyásunk által így ezrek nyerhetnek áldást.

A tóba dobott kő hullámot vet, majd egy másikat és ismét másikat, s a hullámok növekednek, a kör szélesedik, míg végül eléri a partot. Így terjed az általunk árasztott befolyás is, amely tudtunkon vagy akaratunkon kívül hatással lesz másokra, és áldást vagy átkot eredményez.

Minél nagyobb a befolyásunk, annál több jót tudunk tenni. Ha Isten szolgái követik Krisztus példáját és Isten törvényét a mindennapi életükben, ha minden cselekedetük arról tesz bizonyságot, hogy Istent mindenekfelett szeretik, felebarátaikat pedig úgy, mint önmagukat, akkor a gyülekezet olyan erőt nyer, amely megmozgatja a világot. (Messages to Young People, 417–418. o.)

Ha a fiatalok magasztos példaképet választanak, ragaszkodnak a tisztasághoz és szilárd erkölcsi elveikhez, s mindezt kedvességgel és valódi keresztényi udvariassággal fűszerezik, akkor nemes jellemű felnőttekké válnak, s ez a tulajdonságuk mindenhová bemenetelt biztosít számukra. Hatalmas befolyást gyakorolnak az erény, a mértékletesség és az igazság mellett. Az ilyen jellemű emberek a legnagyobb értéket jelentik a társadalom számára. (Pacific Health Journal, 1890. június)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor