Légy bátor és erős!

„Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedj, amelyet Mózes, az én szolgám szabott eléd, attól se jobbra, se balra el ne hajolj, hogy szerencsés lehess mindenben, amiben jársz.” (Józsué könyve 1,7)

József, Dániel és társai történetében láthatjuk, hogy az igazság által hogyan maradhatnak kapcsolatban a fiatalok Istennel. A kísértések nem téríthették el őket feddhetetlen gondolkodásuktól. Isten kegyelmét sokkal többre becsülték a fejedelmek dicséreténél, mert tudták, hogy mennyei Atyjuk szereti őket, ezért Isten kiterjesztette felettük oltalmazó palástját. Kitartásukért, állhatatosságukért, amellyel Istent minden emberi hatalom felett tisztelték, az Úr különleges megtiszteltetésben részesítette őket az emberek előtt. A seregek Ura, akinek hatalma őrködik kezei munkái felett mennyen és földön, tisztelte meg őket. Ezek az ifjak nem szégyellték valódi álláspontjukat. Még az idegen királyi udvarban is megvallották hitüket az egek Urában szavaikkal, szokásaikkal és tetteikkel. Nem hajoltak meg olyan földi parancs előtt, amely semmibe vette Isten dicsőségét. A mennyből nyertek erőt, hogy megvallják Isten iránti hűségüket.

Sohase szégyelljétek a hiteteket, mutassátok be az emberek és angyalok csodálatára! A világnak joga van megtudni, hogy mit várhat minden értelmes embertől. Az, aki kedves, de szilárd és határozott, igaz alapelveinek élő megtestesülése, nagy erőt jelent társai számára, és kereszténységével másokra is jó hatással van. Sokan nem ismerik fel és nem méltatják figyelemre, milyen nagy befolyást gyakorol minden ember másokra – a jó vagy a rossz irányba.

Boldogságod ebben az életben és az eljövendő, halhatatlan életben tőled függ. Mindenki vizsgálja meg, hová vezeti embertársait. Az örökkévaló világ közvetlen közelében állunk – mérlegeljük komolyan, hogy milyen befolyást árasztunk másokra! (Youth’s Instructor, 1893. február 2.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor