A szeretet értékes talentuma

„Atyafiúi (testvéri) szeretettel egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” (Római levél 12,10)

A gyengéd szeretet, mások megértése, a gyors felfogás, a nagylelkű indítékok értékes talentumok, amelyekért felelősek vagyunk: mindet fel kell használnunk Isten szolgálatára. Tévednek, akik megelégednek e képességek birtoklásával, és nem használják fel talentumaikat mások megsegítésére, önzetlen szolgálatra. (…) Isten azt kívánja, hogy szeretetünket ne csak a családtagjainkra és a barátainkra árasszuk, hanem mindazokra, akiknek szükségük van a szeretetünkre és segítségünkre. A társadalmi előnyök is talentumok, amelyeket fel kell használnunk mindazok javára, akikre befolyással lehetünk. (…)

A felhasznált talentumok megsokszorozódnak. A siker nem a véletlen szerencse vagy a sors játékának eredménye, hanem Isten gondviselésének megnyilatkozása, a hit, okosság, erény és kitartó erőfeszítés jutalma. Az Úr azt kívánja, hogy használjunk fel helyesen minden lelki ajándékot, amit kaptunk. Ha ezt megtesszük, akkor még több lelki ajándékot kapunk, amelyet még több embertársunk érdekében használhatunk fel. Isten nem ajándékoz meg bennünket természetfeletti módon a hiányzó képességekkel, hanem miközben felhasználjuk azt, ami a birtokunkban van, Ő velünk munkálkodik, s minden meglévő képességünket növeli és megerősíti. A Mesterért teljes szívvel végzett minden szolgálat által növekednek a képességeink. Ha engedelmeskedünk a Szentlélek indításának, szívünk mindig többet képes befogadni az Ő erejéből, s mindig több és jobb munkát tudunk végezni. Szunnyadó tetterőnk felébred, és bénult képességeink új életet nyernek. (…)

Míg másokat igyekszünk megnyerni Krisztusnak, és imában hordozzuk a másokért érzett felelősséget, saját szívünk is Isten kegyelmének megelevenítő befolyásával dobog. Szeretetünk egyre forróbb lesz az Isten iránti odaadásban, s egész keresztényi életünk valóságosabb, komolyabb és imádságosabb lesz. (Krisztus példázatai, 352–354. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor