Az erő talentuma

„A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.” (Példabeszédek könyve 24,5)

Szeressük Istent teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből – és minden erőnkből is! Ez magában foglalja fizikai erőnk teljes és értelmes használatát is. (…)

Krisztus tervezte a salamoni templom minden részletét. Jézus, aki földi életében ácsként dolgozott Názáretben, maga volt a mennyei Építész: Ő alkotta meg a szent épület tervét, ahol Isten nevét tisztelték.

Minden jó felfedezésnek, fejlődésnek és előrehaladásnak Jézus Krisztus a forrása, aki csodálatos tanácsokat ad, és hibátlanul munkálkodik. Az Istentől származó bölcsességet, az idegek és izmok fölötti hatalmát, ismereteit a test finom szervezetéről az orvos a szenvedés enyhítése érdekében kell, hogy felhasználja. Az ügyesség, amellyel az ács használja kalapácsát, az erő, amely megzendíti a kovács üllőjét, Istentől származik. Isten talentumokat bízott ránk, és várja, hogy Őhozzá forduljunk tanácsért.

A Biblia vallása szorosan összefügg mindazzal, amit teszünk vagy mondunk. Bele kell vinnünk minden tevékenységünkbe, ipari munkába, földművelésbe, kereskedelembe és tudományos vállalkozásokba. Ugyanolyan fontos, hogy Isten akaratát cselekedjük akkor is, amikor házat építünk, mint amikor egy vallási szolgálatban veszünk részt.

Dánielről tudjuk, hogy tevékenységében a legtüzetesebb vizsgálattal sem tudtak hibát vagy vétket találni. Példája volt annak, hogy mivé lehet minden, magas tisztséget viselő ember. Története mutatja, milyen munkát végezhet az, aki elméjének, szívének és testének minden erejét Isten szolgálatára szenteli. (Krisztus példázatai, 348–351. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor