Használd fel a lelki ajándékodat egy embertársad Istenhez vezetésére

„Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe!” (Máté evangéliuma 25,21)

Isten talentumokat, képességeket adott nekünk, hogy felhasználhassuk az Ő jó akarata szerint. Van, akinek öt talentumot adott, másvalakinek kettőt vagy egyet. Azonban ne gondoljuk, ha egy talentumot kaptunk, hogy el kell rejtenünk Isten elől. Az Úr tudja, hová rejtjük, látja, ha semmit sem teszünk Őérte. Amikor Jézus eljön, megkérdezi szolgáit: „Mit tettél a talentumokkal, amelyeket rád bíztam?” Amikor a hűséges szolgák elmondják neki, hogy megkétszerezték talentumaikat, így szól hozzájuk: „Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kicsiny dolgokban, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.” Így szól majd ahhoz is, aki helyesen használta fel az Úrtól kapott egy talentumát.

Ha egy talentumod van, ugye tudod, hogy helyesen felhasználva és kamatoztatva száz talentumot hoz Istennek? Használd fel lelki ajándékodat egy embertársad Istenhez vezetésére. Ha felismeri, mit jelent Isten az ő számára, és mivé lehet ő Istenért, az Úr oldalára állíthatod, és amikor másoknak is továbbadja a világosságot, őket is Istenhez vezeti. Így egyetlen talentum helyes felhasználása által sok ember fogadhatja el az igazságot. Jézus nem azoknak mondja majd, hogy „Jól van”, akik a legtöbb talentumot kapták, hanem azoknak, akik a képességeik szerint szolgálták Megváltójukat, őszinte hálával, szeretettel és hűséggel.

Nagy munkát kell elvégeznünk, és felelősek vagyunk a világosság minden sugaráért, amely utunkra árad. Add tovább világosságodat másoknak, így még több világosságot nyersz Istentől, hogy újra továbbadhasd. Nagy áldásnak örülhetnek azok, akik helyesen használják fel a képességeiket. (General Conference Bulletin, 1901. április 23.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor