Tanuljunk a természet könyvéből!

„Gondold meg Isten csodáit! (…) a tökéletes tudás csodái.” (Jób könyve 37,13–16)

A természetben mindenütt Isten műveiben gyönyörködhetünk. Ádám és Éva számára környezetük telve volt Isten ismeretével és tanításával, ősszüleink a természetben a bölcsesség énekének hangját hallották. A bölcsesség szólt hozzájuk mindazon keresztül, ami körülvette őket, amit láttak és hallottak, mert művei által érintkeztek Istennel. A természet világában Isten az emberek kezébe helyezte a kulcsot, amely megnyitja Igéjének kincstárát. A látható ábrázolja a Láthatatlant. Az isteni bölcsességet, az örök igazságot, mennyei Atyánk végtelen kegyelmét Isten teremtett művei által értjük meg. (Counsel and Practice on Tithe, 186–187. o.)

Amiképpen Éden lakói tanultak a természet könyvének lapjairól, és ahogyan Mózes felismerte Isten kezének munkáját az arábiai pusztaságokon és hegyeken, s a gyermek Jézus Názáret hegyoldalain, úgy a mai kor gyermekei is tanulhatnak belőle. Mindenütt szemlélhetjük Isten képmását, az erdő legmagasabb fájától a sziklához tapadó zuzmóig, a határtalan óceántól a tengerpart legkisebb kagylójáig. (Nevelés, 100. o.)

Itt olyan titkok rejtőznek, amelyek kutatása bölccsé tesz. Mindenki találhat tanulmányoznivalót a fűszálakban, amelyek zöld bársonyszőnyegként borítják a földet, a növényekben és virágokban, a magas hegyekben, a sziklákban, a ragyogó csillagokban, amelyek drágakövekként díszítik az eget, hogy széppé tegyék az éjszakát, a Hold ünnepélyes dicsőségben, a napfény kimeríthetetlen gazdagságában, a visszatérő évszakokban, a tökéletes rendben és összhangban, amelyet egy Végtelen Hatalom kormányoz. A természetből olyan ismeretek tárulnak elénk, amelyek mély gondolatokat ébresztenek bennünk, és megragadják a képzeletünket. (Bizonyságtételek, IV. köt., 581. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video