A bölcsesség életet ad

„A bölcsesség életet ad azoknak, akiknek a birtokában van.” (Prédikátor könyve 7,12)

A Biblia megmutatja az üdvösség útját – az Ige a vezetőnk a magasabb rendű, jobb élet felé. (The Signs of the Times, 1906. június 13.)

Ha az Igétől elfordulunk, hogy másféle, nem Isten által ihletett írásokat olvassunk és ezekről gondolkodjunk, értelmünk elgyengül. Nem kerül kapcsolatba az örök igazság mélységeivel és a menny alapelveivel.

Minden szülő és tanító legfontosabb feladata, hogy megismertesse a gyermekekkel és a fiatalokkal az ihletett Ige csodálatos igazságait, és megerősítse hitüket Isten szavában. Ez a nevelés nélkülözhetetlen a földi és az eljövendő élet szempontjából egyaránt. Ne gondoljuk, hogy ez megakadályozza a különféle tudományok tanulmányozását, vagy a nevelést alacsonyabb szintre szállítja le. Isten ismeretének nagysága felmérhetetlen. Semminek sincs olyan megelevenítő és nemesbítő hatása, mint az örök életünkre vonatkozó magasztos tárgyak tanulmányozásának. A fiatalok igyekezzenek megérteni az Istentől kapott tanításokat, így értelmük fejlődik és megerősödik az Ige tanulmányozása közben. Akik cselekszik az Igét, azok figyelme a magasabb rendű gondolatokra irányul, és Isten az ismeretek elenyészhetetlen gazdagságát nyújtja számukra. (The Signs of the Times, 1906. június 6.)

Egyedül Isten Igéjében találhatjuk meg a teremtés hiteles leírását, s itt olvashatjuk emberiségünk történelmét emberi előítélettől vagy büszkeségtől mentesen. Az Igében találkozhatunk az ősatyákkal és a prófétákkal, s hallhatjuk az Örökkévaló szavait. Itt szemlélhetjük a mennyei Felséget, amint megalázta magát, hogy helyettesünk és kezesünk legyen, megküzdjön a sötétség hatalmaival, és kivívja értünk a győzelmet. Mindezek tiszteletteljes tanulmányozása meglágyítja, megtisztítja és megnemesíti szívünket, s új erővel és élettel tölti be lelkünket. (The Gospel Herald, 1881. augusztus)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor