Hogyan nővekedjünk a kegyelemben

„Isten hatalmas arra, hogy reátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek, amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad.” (Korinthusi II. levél 9,8–9)

Sokan vágyakoznak arra, hogy növekedjenek a kegyelemben, imádkoznak érte, és csodálkoznak, hogy imájukra nem érkezik válasz. Mesterük adott nekik munkát, amely által növekedni fognak. Mi értéke van az imának akkor, amikor munkára van szükség? A kérdés az, igyekszem-e megmenteni azokat az embereket, akikért Krisztus meghalt? Lelki növekedésünk attól függ, hogy továbbadjuk-e másoknak azt a világosságot, amelyet Isten nekünk adott. Legjobb gondolatainkat tevékeny munkában kell kifejeznünk, hogy jót cselekedjünk, és csak jót tegyünk otthonunkban, a gyülekezetben és szomszédságunkban.

Ne aggasszon a gondolat, hogy nem fejlődsz a kegyelemben, inkább teljesítsd minden felmerülő kötelességedet, és viseld szíveden mások megsegítését! Minden elképzelhető módon törekedj az elveszettek megmentésére! Legyél kedves, udvarias, könyörületes, beszélj alázattal boldog reménységedről, Jézus szeretetéről, jóságáról, kegyelméről, igazságáról, és ne aggódj afelől, hogy növekedsz-e, vagy sem. A növények sem a saját erőfeszítéseik által növekednek.

A kegyelemben való növekedés egyedüli útja az, ha érdeklődéssel végezzük azt a munkát, amelyet Krisztus ránk bízott: hogy minden képességünkkel áldására és segítségére legyünk azoknak, akiknek szükségük van a segítségünkre. A valódi keresztények állandóan fejlődnek – bölcsességük és az a képességük, hogy tudják, hogyan munkálkodjanak helyesen, növekedni fog. Megértik a legnagyobb terveket, készek belefogni a legnagyszerűbb vállalkozásokba, s nem adnak helyet a közönynek és a restségnek.

A kegyelem határtalan, Isten kegyelmének kincsei felmérhetetlenek. (Youth’s Instructor, 1898. február 3.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor