Otthon kezdődik

„Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.” (84. zsoltár 12)

Sokan nem növekednek a kegyelemben, mert nem gyakorolják az otthoni vallásosságot. A család tagjainak meg kell mutatniuk, hogy állandóan birtokában vannak az erőnek, amelyet Krisztustól nyertek. Javulásra van szükségünk minden szokásunkban és eljárásunkban, mert ezzel igazolhatjuk, hogy mindig szem előtt tartjuk, mit jelent kereszténynek lenni. (140. kézirat, 1897)

Akik keresztények az otthonukban, azok keresztények a gyülekezetben és a világban is. (The Signs of the Times, 1904. február 17.)

A kegyelem csak abban a szívben virulhat, amelyet állandóan előkészítenek az igazság drága magvai számára. A bűn tövisei minden talajban felnőnek, nincs szükségük gondozásra – azonban a kegyelmet gondosan ápolnunk kell. A tövis és a bogáncs folyton kihajt, ezért a megtisztítás munkáját sohasem hagyhatjuk abba. (Krisztus példázatai, 50. o.)

Ha a világ világossága akarunk lenni, akkor ennek a világosságnak az otthonunkban is fénylenie kell. Arra van szükségünk, hogy itt mutassuk be példánkkal a keresztényi kegyelmi ajándékokat, itt kell szeretetre méltónak, türelmesnek, kedvesnek, mégis szilárdnak lennünk. Mindig törekedjünk a test és lélek lehető legmagasabb fokú művelésére, fejlesztésére.

Mint Isten alázatos gyermeke, tanulj Krisztus iskolájában! Igyekezz mindig helyesen felhasználni a képességeidet, hogy a legtökéletesebb, legalaposabb munkát végezd otthon beszéded és példád által egyaránt. Ragyogja be jellemedet a mennyei kegyelem világossága, hogy fényt árasszon otthonodban! (Review and Herald, 1891. szeptember 15.)

Kereszténységed mértékét otthoni életed mutatja meg. Krisztus kegyelme képesíti elfogadóit arra, hogy otthonukat boldog hellyé tegyék, a békesség és nyugalom szigetévé. (The Signs of the Times, 1892. november 14.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor