Nővekedjék az Isten iránti bizalmunk, hitünk és szeretetünk!

„Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében.” (Péter apostol II. levele 3,18)

Isten azt kívánja, hogy mindannyian helyesen használjuk fel a kegyelem eszközeit, amelyeket a menny nyújt számukra, és egyre eredményesebbek legyünk az Isten országáért végzett munkában. Teremtőnk mindenről gondoskodott, hogy a keresztény kegyessége, tisztasága és szeretete mindig növekedhessék, s talentumai megkétszereződjenek Mestere szolgálatában. Bár Isten valóban gondoskodott rólunk, sokan, akik vallják, hogy hisznek Jézusban, nem teszik ezt nyilvánvalóvá a növekedésük által, amely bizonyítaná az igazság megszentelő erejét életükben és jellemükben. Amikor először fogadjuk be Jézust a szívünkbe, csecsemők vagyunk a hitben, azonban nem kell kicsiny gyermeknek maradnunk tapasztalatainkban. Növekedhetünk a kegyelemben, és a mi Urunk, Jézus Krisztus ismeretében – elérhetjük Őbenne az érett felnőttkor teljes mértékét. Előre kell haladnunk, hogy hit által új és gazdag tapasztalatokat szerezzünk, növekedve a bizalomban, hitben és szeretetben, megismerve Istent és az Ő küldöttét, Jézus Krisztust. (Youth’s Instructor, 1893. június 8.)

A szentségtelen állapotból „szentté” változás egész életünkön át tartó folyamat. Isten napról napra munkálkodik a megszentelődésünkért, de nekünk is együtt kell munkálkodnunk Ővele azáltal, hogy kitartó erőfeszítéseket teszünk a helyes szokások elsajátítása érdekében. Kegyelmet kegyelemhez kell adnunk, és ha mi a hozzáadás elve alapján munkálkodunk, akkor Isten a szorzás elve alapján dolgozik értünk. Megváltónk mindig kész felelni a bűnbánó szív imájára, s kegyelme és békessége megsokszorozódik az Ő hűségesei számára. Örömmel árasztja ránk áldását, amelyre szükségünk van a gonosz elleni küzdelmünkben. Dicsőséges a hívő előtt felcsillanó remény, amikor hit által a keresztény tökéletesség felé halad. (Az apostolok története, 532–533. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor