Az isteni erő ara vár, hogy éljünk vele

„Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok és az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem Isten velem való kegyelme.” (Korinthusiakhoz írt I. levél 15,10)

Bár igyekezhetünk előrébb jutni a keresztényi élet útján, ám ha egy idő után saját emberi erőnkben kezdünk bízni, akkor hamarosan szem elől veszítjük Jézust, hitünk elkezdőjét és bevégzőjét, s ennek eredménye kudarc és mindannak az elvesztése, amit addig elnyertünk. Valóban szomorú azoknak az állapota, akik ellankadnak az úton, és megengedik a lelkek ellenségének, hogy elrabolja tőlük lelki ajándékaikat. (Az apostolok története, 532–533. o.)

Isten szeretete a lelkünkben közvetlen befolyást gyakorol életünkre, értelmünkre és érzelmeinkre, hasznos tevékenységekre indítva bennünket. Isten gyermeke mindaddig küzd, amíg elnyeri Krisztus életadó erejét, és felöltheti az Ő igazságának ruháját. Ha valamilyen gyengeséget látunk a jellemünkben, nem elég, hogy ismételten megvalljuk azt, hanem rendíthetetlen elhatározással kell törekednünk a hiba legyőzésére azáltal, hogy fejlesztjük magunkban az azzal ellenkező nemes jellemtulajdonságokat. Ne akarjuk kikerülni ennek a munkának az elvégzését! Fáradhatatlan tetterőre van szükségünk, de Isten nem várja el tőlünk, hogy a saját erőnkből munkálkodjunk. Az isteni erő arra vár, hogy birtokba vegyük. Az a keresztény, aki őszintén törekszik az önmaga feletti győzelem elnyerésére, szívébe fogadja ezt az ígéretet: „Elég neked az én kegyelmem.” (Korinthusiakhoz írt II. levél 12,9)

A hit imájával összekapcsolódó személyes erőfeszítéseink által nevelhetjük lelki természetünket. Így jellemünk napról napra hasonlóbbá válik Jézus Krisztus jelleméhez. A hosszú ideig dédelgetett szokások legyőzése kemény küzdelmünkbe kerülhet, azonban Krisztus kegyelme által győzelmet arathatunk felettük. (Review and Herald, 1884. június 10.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor