Kegyesség és a testvéri kedvesség, szeretet

„De te, Istennek embere (…) kövesd az igazságot, istenfélelmet, hitet, szeretetet, békességes tűrést, szelídséget.” (Timótheushoz írt I. levél 6,11)

Maradjunk szoros kapcsolatban Istennel, hogy szívünk befogadja az istenfélelem kegyelmi ajándékát! Jézus legyen otthonunk vendége, családunk tagja, hogy visszatükrözzük képmását, és bemutassuk, hogy a Mindenható fiai és leányai vagyunk. A hívő élet széppé teszi otthonunkat. Ha az Úr velünk lakozik, érezni fogjuk, hogy Krisztus mennyei családjához tartozunk. Felismerjük, hogy angyalok figyelnek bennünket, ezért szelídek és türelmesek leszünk. Az udvariasság és istenfélelem által alkalmassá válunk arra, hogy beléphessünk a mennyei udvarokba.

Énok Istennel járt: tisztelte Istent az élet minden területén. Otthonában és munkáját végezve mindig feltette a kérdést önmagának: „Vajon ez kedves lesz-e az Úr előtt?” Miután megemlékezett Istenről és követte tanácsát, jelleme átalakult, istenfélő emberré lett, akinek életmódja tetszett Istennek. Mindnyájunknak szól a figyelmeztetés, hogy az istenfélelem mellett szükségünk van a testvéreink iránti kedvességre is. Jellemünk nem nélkülözheti ezt a tulajdonságot. Úgy kell szeretnünk másokat, ahogyan Krisztus szeret bennünket. Az egek Ura az embert valódi értéke szerint becsüli. Aki barátságtalan e földi otthonában, az alkalmatlan a mennyei otthonba való belépésre. Ha mindig a saját akaratát akarja keresztülvinni, bárkit szomorít meg ezáltal, a mennyben sem lenne elégedett, ha nem uralkodhatna ott is. Uralja szívünket Krisztus szeretete! Keresd Istent megtört, bűnbánó szívvel, így részvét ébred szívedben testvéreid iránt, s készen leszel arra, hogy kedves legyél hozzájuk, segítőkész és szeretetteljes.

Ez a lelkület közelebb hozza hozzánk a mennyet. Ha ezen dolgozunk, érezni fogjuk Isten édes békéjét és vigasztalását. (Review and Herald, 1888. február 21.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor