Mértékletesség és türelem

„A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” (Jakab apostol levele 1,4)

„A tudományhoz adjatok mértékletességet.” Ez a harmadik lépés a jellem tökéletesítésének útján. Mindenütt mértéktelenség és kicsapongás uralkodik, ami romlottsághoz vezet. A Föld lakosainak testi, erkölcsi és szellemi ereje csökken a telhetetlenség következtében, a rossz szokások miatt. Az étvágy, a külsőségek magasztalása és a szenvedélyek a tömegeket a legnagyobb túlzásokba viszik. Isten népének a világgal ellentétesen kell eljárnia. Fel kell vennünk a harcot a bűnös szokásokkal szemben, tagadjuk meg étvágyunkat, és fékezzük meg természetünket! Tanulmányozzuk a Szentírást, és szokásainkat hozzuk összhangba Jézus Krisztus tanításaival!

„A mértékletességhez adjatok türelmet.” A mértékletesség szükségessége azonnal nyilvánvalóvá lesz, amikor igyekszünk megtenni ezt a lépést. Egy mértéktelen ember számára majdnem lehetetlen, hogy türelmes legyen.

A türelem olyan növény, amely gondos ápolás mellett gyorsan növekszik. Ha alaposan megismertük magunkat, és Istentől kérünk segítséget szilárd elhatározásunkhoz, akkor győzhetünk, tökéletessé lehetünk mindenben, és sohasem fogunk ingadozni.

A türelem a béke és szeretet balzsamával ajándékozza meg a családot. A türelem összefogásra törekszik a gyülekezetben, a családban és a társadalomban. Erre a kegyelmi ajándékra nagy szükségünk van. (Review and Herald, 1888. február 21.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor