Isten erőt ad a nehézségeink elviselésére

„Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessétek.” (Korinthusi I. levél 10,13)

Krisztus soha nem hagyja el azt, akiért meghalt. Mi elhagyhatjuk Őt és legyőzhet bennünket a kísértés, de Krisztus sohasem képes elfordulni arról, akiért saját élete árán a váltságdíjat lefizette. Ha lelki szemeink megnyílnának, láthatnánk, amint az emberek görnyednek próbáik alatt, és lesújtja őket a bánat, meg vannak terhelve, mint a szekér a kévék alatt, csüggedésükben már a halált kívánják. Az angyalok azonban a megkísértettek segítségére sietnek. A menny angyalai visszaszorítják a gonosz seregeit, amelyek körülveszik ezeket az embereket, akik mintegy a szakadék szélén állnak. A két sereg közötti harc éppen olyan valóságos, mint az ezen a világon viaskodó hadseregeké, és e lelki harc eredményétől örök sorsok függnek.

Hozzánk is szólnak a Péterhez intézett szavak: „Sátánnak reád van vágyódása, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited.” (Lukács evangéliuma 22,31) (Gondolatok a hegyi beszédről, 172–173. o.)

Válság felé közeledünk, álljuk ki a próbát, ragadjuk meg a Mindenható kezét! Csak egy nap van előttünk, amelynek próbáit át kell élnünk, és ha megismerjük Istent, Ő erőt ad nekünk ahhoz, ami holnap következik. A kegyelem elegendő minden napra, és minden napon kivívhatjuk a győzelmet. Velünk lesz a Mindenható ereje, mert felöltöttük Krisztus igazságának fegyverzetét. Nekünk is ugyanazon Istenünk van, mint aki az elmúlt korszakokban munkálkodott népéért. Jézus mellettünk áll, így nem kell ingadoznunk. Amikor szembesülünk a nehézségekkel, Isten erejét is elnyerjük a próbákban. Teremtőnk segít bennünket, hogy megálljunk az Ő Igéjében való hitünkben, és ha testvérként egyek leszünk egymással (János evangéliuma 17,11–23), Ő különleges hatalommal fog munkálkodni értünk. (Review and Herald, 1890. április 29.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video