Hogyan tisztulhat meg a szívünk?

„Kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja! Ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak.” (Malakiás könyve 3,2–3)

Lelkünket finomító, megtisztító folyamat megy végbe Isten népe között, és ezt a munkát a seregek Ura végzi. Ez a legnagyobb próba a keresztény számára, azonban szüksége van rá, hogy eltávolítsa jelleméből mindazt, ami beszennyezte. Fontosak a próbák, mert közelebb visznek bennünket mennyei Atyánkhoz, hogy alárendeljük magunkat akaratának, és igazságban hozzunk áldozatot az Úrnak. Isten újra és újra hasonló helyzetbe hozza gyermekeit, amíg lelküket tökéletes alázatosság tölti be, és jellemük átalakul. Ekkor győzelmet aratnak énjük felett, s összhangba kerülnek Krisztussal és a menny lelkületével. Isten népének megtisztítása nem mehet végbe szenvedések nélkül: az Úr egyik tűzből a másikba enged bennünket, hogy megmutatkozzék valódi értékünk. Az igazi kegyelmi ajándék kész arra, hogy megpróbálják. Ha iszonyodunk attól, hogy Isten megpróbáljon, megvizsgáljon bennünket, akkor állapotunk veszedelmes.

Isten az Ő kegyelmében nyilvánítja ki az emberek rejtett hibáit és titkos bűneit. Azt akarja, hogy tüzetesen megvizsgáljuk bonyolult érzelmeinket és szívünk indítékait, felfedezzük magunkban a rosszat, s megváltoztassuk természetünket és magatartásunkat. Isten szeretné, ha megismernénk önmagunkat, saját szívünket, valódi állapotunkat. Ezért kerülhetünk a szenvedések tüzébe, hogy megtisztuljunk. Az élet próbái Isten eszközei, hogy eltávolítsák tisztátalanságainkat, erőtlenségeinket, nyersességünket, és alkalmassá tegyenek bennünket a tiszta és szent angyalok társaságára. A tűz nem fog megemészteni minket, csak a salakot távolítja el belőlünk, és így hétszer tisztábban kerülünk ki a próbákból, hogy viselhessük az isteni jellem képmását. (Review and Herald, 1894. április 10.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor