Zsoltárt zengek az Istenemnek, amíg csak vagyok!

„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.” (50. zsoltár 23)

Jöjj Jézushoz úgy, ahogy vagy, bűnösen, erőtlenül, üresen, és Ő az élet vizét adja neked! Olyan hitre van szükséged, amely áthatol a sötétségen, amelyet Sátán áraszt utadra. Ő folyamatosan szórakozásokat és különféle divatos kedvteléseket kínál fel neked, amelyek annyira lefoglalják az emberek gondolatait, hogy nem tudnak időt szakítani az elmélkedésre. De te tanítsd meg gyermekeidet Isten dicsőítésére, hogy ne éljenek önző életet. Ők Isten gyermekei a teremtés és megváltás jogán. Tanítsd meg őket arra, hogy kerüljék a lealacsonyító szórakozásokat és balgaságokat. Tartsák tisztán és ártatlanul gondolataikat Isten előtt. Dicsérd Istent! Beszélgetésed, zenehallgatásod és énekeid mind Őt dicsérjék, aki oly sokat tett értünk. Dicsérd Istent ezen a földön, s akkor alkalmassá válsz arra, hogy csatlakozz a mennyei karhoz, amikor belépsz Isten városába. Akkor Jézus lábai elé teheted ragyogó koronádat, kezedbe veheted arany hárfádat, és az egész mennyet betöltheted dallammal. Halhatatlan nyelvvel fogjuk dicsérni Őt. (16. kézirat, 1895)

Amikor Megváltónk a végtelenség küszöbéhez vezet bennünket, ahol mindent beragyog Isten dicsősége, akkor bekapcsolódhatunk a királyi trónt körülvevő angyali kar dicsérő és hálaénekébe. Amikor földi otthonunkban felkeltjük az angyalok énekének visszhangját, a hallgatók szívét közelebb vonja a mennyei énekesekhez. A mennyel való kapcsolatunk ezen a világon kezdődik, itt tanulhatjuk meg a menny dicsérő énekének alaphangjait. (Nevelés, 168. o.)

Dicsérd az Urat, beszélj jóságáról és hatalmáról! Édesítsd meg a lelkedet körülvevő légkört. Dicsérd teljes szíveddel és lelkeddel Megváltódat és Istenedet, aki egészséged forrása! (Youth’s Instructor, 1900. december 27.) * 104. zsoltár 33.

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor