Énekelek az Úrnak egész életemben

„És meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.” (Efézusi levél 5,18–19)

Istent megdicsőítik a tiszta szívből és iránta érzett szeretetből fakadó hálaénekek. A hála, amit a keresztények éreznek, és Isten békéje, amely bennük uralkodik, arra indítja őket, hogy háladalt zengjenek az Úrnak, és énekben fejezzék ki a Megváltót megillető viszontszeretet mélységét. Hiszen Jézus annyira szerette őket, hogy meghalt értük – azért, hogy nekik életük legyen. (Bizonyságtételek, I. köt., 509–510. o.)

A Biblia énekelni és zenélni hív bennünket, hogy ezáltal áldást nyerhessünk. A zenét sokszor megrontják, hogy gonosz célokat szolgáljon, s így a legcsábítóbb kísértő eszközzé válik. Azonban helyesen alkalmazva Isten értékes ajándéka, amely felemel, magasztos és nemes gondolatokra ihlet bennünket, és nemessé teszi lelkünket.

Amiképpen Izrael gyermekei a pusztában szent énekekkel tették derűssé útjukat, úgy Isten azt szeretné, ha gyermekei ma is dicsérő énekekkel tennék örömtelivé zarándok életüket. Kevés eszköz hatásosabb Isten Igéjének emlékezetünkbe vésésére, mint ha énekekben ismételjük őket. Az ilyen énekeknek csodálatos erejük van. Hatalmukban áll, hogy megfékezzék a műveletlen emberek természetét, felüdítsék gondolataikat, felébresszék együttérzésüket, előmozdítsák a harmonikus cselekvést, és száműzzék a bánatot, balsejtelmet, amely elbátortalanít és meggyengít.

Az ének az egyik leghatásosabb eszköz, hogy jóra befolyásolja szívünket, s a lelki igazságokra irányítsa figyelmünket. A súlyosan megterhelt és kétségbeesett embereknek gyakran eszükbe jutnak Isten szavai valamely régen elfelejtett, gyermekkori énekből – és így az őket környékező kísértések elveszítik erejüket. Életük új értelmet nyer, képesek lesznek bátorítani a körülöttük élőket, s örömet szerezni embertársaiknak. (Nevelés, 167–168. o.) * 104. zsoltár 33.

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video