Figyelmemet a mennyre irányítom

„Füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: »Ez az út, ezen járjatok!«, ha jobbra vagy balra elhajoltok.” (Ésaiás könyve 30,21)

Az ihletett Ige sok leírását azért kaptuk, hogy megértsük: Isten és a mennyei lények különös gondoskodással veszik körül az emberi családot. Teremtőnk nem hagyta, hogy az emberiség Sátán kísértéseinek játékszere legyen. Az egész menny részt vesz abban a munkában, hogy világosságot árasszon a Föld lakosaira, ne maradjanak lelki vezetés nélkül a sötétségben. Izráel táborát annak szemei őrzik, aki sohasem alszik. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal szolgálja az embereket. Istentől ihletett hangok kiáltják: „Ez az út, ezen járjatok!” (8. kézirat, 1900)

Elkerülhetjük a gonoszságok szemlélését, amelyek annyira megsokasodnak az utolsó napokban. Távol maradhatunk attól, hogy halljunk mindarról a gonoszságról és bűnről, ami történik körülöttünk. (Notebook Leaflets, 25., 3.)

A gyermekek és a fiatalok számára leírt és lerajzolt jelenetek gyakran lerontják a törvény és az önuralom korlátait. Sokan magukba szívják az ilyen leírások szellemét, amelyek olvasóikat és szemlélőiket még nagyobb bűnök elkövetésére indítják, mint amilyeneket a feltűnést kereső írók bemutatnak. Az efféle hatások megfertőzik a társadalmat. A törvénytelenség magvát szétszórva elterjesztik a bűnöket. Senki ne csodálkozzék, hogy az ilyen írások eredménye a bűntettek elharapózása. (The Ministry of Healing, 444–445. o.)

Jelentsük ki határozottan: „Bezárom szememet a könnyelműség és a bűnök előtt. Fülem az Úré, nem akarom meghallgatni az ellenség ravasz érveléseit. Hangom ne legyen alárendelve olyan akaratnak, amely nincs Isten Lelkének befolyása alatt. Testem a Szentlélek temploma, ezért lényem minden erejét áldásos munkára szentelem.” (Bizonyságtételek, VII. köt., 61. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video