Keressük az Urat, hogy legyen életerőnk!

„Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok.” (Ámós próféta könyve 5,14)

Jézus Krisztus ellensége, Sátán minden eszközt felhasznál, hogy népszerűvé tegye a gonosz tettet és a lealacsonyító bűnt. Nem járhatunk nagyvárosaink utcáin anélkül, hogy ne találkoznánk a bűn feltűnő hirdetésével, bemutatva valamelyik regényben, vagy előadva egy színházban (tévéműsorban). Az emberek gondolkodását ránevelték a bűnnel való megbarátkozásra. Az aljas bűnöket a nép elé tárják a napilapokban és más újságokban. Izgató történetekben hozzák eléjük mindazt, ami felszítja a szenvedélyeket. Annyit olvasnak és hallanak lealacsonyító bűntettekről, hogy egykor érzékeny lelkiismeretük – amely visszariadt volna az ilyen jelenetektől – megkeményedik, s mohó érdeklődéssel időznek az efféle olvasmányok és látnivalók mellett.

Sok szórakozás, amely még az állítólagos keresztények között is népszerű, ugyanazt a célt szolgálja, mint a pogányok szórakozásai a múltban. Valóban nagyon kevés akad köztük, amelyet Sátán nem tud felhasználni a lelkek megrontására. A színház által Sátán korszakokon át azon munkálkodott, hogy felkorbácsolja a szenvedélyeket és dicsőítse a bűnt. A zenés előadásokat, lebilincselő előadásmódjukkal, elbűvölő zenéjükkel, jelmezeikkel, táncaikkal, kártyaasztalaikkal arra használja fel Sátán, hogy lerombolja a helyes alapelvek védőfalait, és megnyissa az ajtót az érzéki vágyak számára. Minden szórakozó összejövetelen, ahol a büszkeséget ápolják, vagy az étvágynak hódolnak, ahol a résztvevőket arra vezetik, hogy elfelejtsék Istent, Sátán veri bilincsbe az embereket. (Pátriárkák és próféták, 459–460. o.)

Egyedüli biztonságunk az, hogy minden pillanatban Isten kegyelmének oltalmára bízzuk magunkat, és nem oltjuk ki lelki látásunkat, hogy a rosszat jónak és a jót rossznak nevezzük. Tétovázás és érvelés nélkül el kell zárnunk és meg kell védenünk a lelkünkhöz vezető utakat. (Bizonyságtételek, III. köt., 324. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor