Őrizzük a lelkünkhöz vezető utat!

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” (Példabeszédek könyve 4,23)

A bölcs tanács így hangzik: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Amiképpen gondolkodik az ember a szívében, olyan ő. Szívünknek meg kell újulnia az isteni kegyelem által, különben hiába törekszünk arra, hogy tiszta életet éljünk. Aki Krisztus kegyelme nélkül akar nemes, erényes jellemet építeni, futóhomokra építi házát, amely a kísértések heves viharában biztosan összedől. Dávid imája legyen mindnyájunk kérése: „Tiszta szívet teremts bennem, óh, Isten, és az erős (igaz) lelket újítsd meg bennem!” (51. zsoltár 12) Miután elnyertük a mennyei ajándékot, egyre tovább haladhatunk előre a tökéletesség felé, mint akiket „Isten hatalma őriz hit által” (Péter apostol I. levele 1,5).

Valamit azonban nekünk is kell tennünk: akik nem akarnak Sátán csalásainak áldozataivá válni, azoknak őrizniük kell a lelkükhöz vezető utat. Nem szabad olvasniuk, hallgatniuk vagy nézniük olyasmit, ami tisztátalan gondolatokat ébreszt bennük. Ne engedjék meg, hogy gondolataik elkalandozzanak, és olyan dolgokkal foglalkozzanak, amiket a lelkek ellensége sugall. Ez azonban komoly imát és éberséget kíván. Szükségünk van a Szentlélek segítségére, maradandó befolyására, amely a menny felé irányítja tekintetünket, és hozzászoktat bennünket ahhoz, hogy tiszta és szent gondolatoknál időzzünk. Szorgalmasan kell tanulmányoznunk Isten Igéjét. „Mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az útját, ha nem a Te beszéded megtartása által?” (119. zsoltár 9.)

A zsoltáríró így szól: „Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (119. zsoltár 11) Őrizzük hűségesen szemünket, fülünket, ha uralni akarjuk gondolatainkat, és meg akarjuk akadályozni, hogy a hiábavaló és romlott gondolatok beszennyezzék lelkünket. Ezt a kívánatos munkát egyedül a kegyelem ereje tudja elvégezni. (Messages to Young People, 285–286., 76. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor