Keresztény otthon

„A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.” (I. Korinthusi levél 13,4–5)

Otthonunkban és családunkban sokat érhetünk el az önfegyelem által. Mindenki tegye mások számára a lehető legkellemesebbé az életet. Ápoljátok az egymás iránti tiszteletet a beszédben! Őrizzétek meg az egységet és a szeretetet! Sátánnak nincs hatalma azok fölött, akik az otthonukban teljesen uralják elméjüket és indulataikat. (60. kézirat, 1903)

Csak akkor lesz összhang az otthonunkban, ha Isten Lelke ural bennünket. Nem ápoljuk eléggé a szeretetet a családunkban. Ha az Úr Lelke lakozik ott, akkor hasonló lesz a mennyhez. Mindent távolítsunk el, ami megrontja a család egységét és békéjét! Ápolnunk kell a szeretetet, kedvességet és türelmet! Ha a család egyik tagja hibát követ el, a többiek legyenek iránta keresztényi türelemmel. (18/b levél, 1891)

Aki gyengédséget, türelmet és szeretetet tanúsít mások iránt, azt tapasztalja majd, hogy ugyanaz a lelkület visszasugárzik rá is. Ha Krisztus valóban kiábrázolódik bennünk, a dicsőség reménysége, akkor egység és szeretet uralkodik az otthonunkban. A feleség szívében lakozó Krisztus egyetértésben él a férj szívében lakozó Krisztussal. Együttesen igyekeznek eljutni a mennybe, arra a helyre, amelyet Krisztus készít az Őt szeretők számára. Mindig ápolnunk kell a férj és feleség, a szülők és gyermekek, a testvérek közötti szeretetet. A családban mindenkinek az a kötelessége, hogy kedvesen beszéljen és kellemes társ legyen. (The Signs of the Times, 1892. november)

Ha a családunkban szeretet uralkodik, és ezt kifejezésre juttatjuk szavainkkal, tetteinkkel és a tekintetünkkel is, otthonunk az a hely lesz, ahol az angyalok megjelennek, és megszentelik a világosság sugaraival. Szeretetünk látszódjék meg a tekintetünkön, a beszédünkön és a magaviseletünkön! (Bizonyságtételek, II. köt., 417. o.) A család minden tagja részéről gyakorolt önuralom az otthont szinte Édenné teszi. (Christian Education, 168. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video