Szabadulás a szenvedélyektől és indulatoktól

„Megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.” (I. Korinthusi levél 9,27)

Fizikai állapotunk nagyban befolyásolja az elménk egészségét, gondolkodásunkat, szellemi és lelkierőnket, jellemünk fejlődését. A lelkek ellensége ezért irányítja kísértéseit testi erőink gyengítésére és lealacsonyítására. Itt elért sikere egész lényünket alárendeli a gonosznak. Természetünk gonosz hajlamai a biztos romlásunkat és halálunkat okozzák, ha nem rendeljük alá őket egy magasabb erő hatalmának.

Testi kívánságainkon uralkodnunk kell: lényünk magasabb erői legyenek az életünk vezetői, szenvedélyeinket uralja az akaratunk, amely álljon Isten uralma alatt!

Isten kívánalmait lelkiismereti kérdéseknek kell tekintenünk. Igyekezzünk mindenkit ráébreszteni az önuralom fontosságára, a tisztaság szükségességére, arra, hogy létkérdés a romlott étvágy és minden beszennyező szokás legyőzése. Jó példánkkal győzzük meg embertársainkat, hogy testi-lelki erejük Isten ajándéka, amelyet a legjobb állapotban érdemes megőrizniük Isten szolgálatára.

Az örökölt és a szokásaink által rögzült rossz hajlamaink ellen csak annyira tudunk védekezni, mint a rohanó ár ellen. Amíg Krisztus nem lesz életünk megelevenítő ereje, nem vagyunk képesek ellenállni a kísértéseknek. Az ember csak Jézussal eggyé válva lehet szabad. Ha akaratunkat átadjuk Krisztusnak, Ő helyreállít bennünk mindent, azaz elvezet a tökéletes, „érett férfiúságra” (Efézusi levél 4,13).

Az Isten iránti engedelmesség megszabadít a bűn szolgaságából – szabadulást jelent az emberi szenvedélyektől és indulatoktól. Az ember így győzhet önmaga felett, hajlamai felett, a fejedelemségek és hatalmasságok felett, e világ sötétségének fejedelmei és a gonoszság lelkei felett (Efézusi levél 6,12). (Review and Herald, 1894. július 24.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor