Ne adjuk fel az elveinket!

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.” (János evangéliuma 14,27)

Mindig kétféle ember volt és lesz a Földön, az idők végéig: a Jézusban hívők, és az Őt megtagadók. A bűnösök bármily gonoszok és romlottak, a Krisztusban való hit által megtisztulhatnak, és az Ő Igéjét cselekedve megszabadulhatnak bűneiktől. Akik elfogadják Őt, szeretetétől befolyásolva megszelídülnek, lecsendesednek. Jézus megaláztatását, szenvedését és halálát megismerve megváltozik az életük.

A béke, amelyet Krisztus adott a tanítványainak, és amelyért imádkozunk, az igazságból fakad. Nélküle háború, viszály, féltékenység, irigység, gyűlölet és ellenségeskedés ural mindent, de Krisztus békéje nem olyan, mint amit a világ adhat vagy elvehet: megmarad akkor is, ha alattomos rosszindulat vesz körül, és az ellenség leghevesebb támadásai közepette is megőrizhetjük. Jézus egy pillanatig sem akarta megvásárolni a békességet a szent igazságok elárulása által. Sohasem adhat békességet a megalkuvás, az elveink megtagadása. Isten követőinek súlyos hibája, hogy az elveik feladásával igyekeznek áthidalni a világosság és sötétség gyermekei közötti szakadékot. Ha a világgal barátkozunk, elveszítjük Krisztus békéjét. Isten gyermekei számára túl nagy áldozat lenne, ha az igazság alapelveinek félresöprése árán kötnének békét a világgal. Krisztus követői határozzák el, hogy mindig hűek maradnak az igazsághoz, és soha, egy kicsit sem engednek az elveikből a világ kegyének elnyerése kedvéért. Ragaszkodjunk Krisztus békéjéhez! (Review and Herald, 1894. július 24.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video