A tisztaság megőrzése

„Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.” (24. zsoltár 3–4)

Tisztaságunk védelme csak az éberség és az ima lehet. (Review and Herald, 1906. február 22.)

Tisztaságunk védelme csak az éberség és az ima lehet. (Review and Herald, 1906. február 22.)

Sátáni varázslat légkörében élünk. Az ellenség a látszólagos szabadság varázsát szövi mindazok körül, akik nem bízták magukat Jézus Krisztus kegyelmére. Kísértésekre mindenképp számíthatunk, de ha ügyelünk az ellenségre, önuralmat gyakorolunk és megőrizzük a tisztaságot, akkor a félrevezető lelkek nem tudnak a befolyásuk alá vonni bennünket. Azoknak, akik nem alkusznak meg a kísértésekkel, mindig lesz erejük ellenállni.

Ha nem rohanunk készakarva a veszedelembe, és nem tesszük ki magunkat szükségtelenül a kísértéseknek, ha kerüljük a gonosz társaságot, akkor erőt nyerünk, hogy kiálljunk az igazság mellett, ragaszkodva elveinkhez, és így érintetlen erkölcsi tisztasággal kerülünk ki a kísértésekből – még akkor is, ha kénytelenek vagyunk veszedelmes környezetben élni. Ha a helyesen nevelt fiatalok Istenre bízzák magukat, erkölcsi erejük kiállja a legsúlyosabb próbát is. (Counsel and Practice on Tithe, 257., 85. o.)

Isten választottjának romlatlanul kell megállnia az utolsó napok romlottsága közepette. Isten Lelkének tökéletesen uralnia kell az Úr gyermekeit, hogy befolyásolja minden cselekedetüket. (Counsels on Health, 20. o.)

Akik szilárd alapelvekkel felvértezve nőnek fel, előkészülnek arra, hogy tiszták maradjanak a romlott kor erkölcsi fertőzése közepette.

Ki fog megállni, Uram, amikor megjelensz? (Jelenések könyve 6,17) Csak a tiszta szívűek és tiszta kezűek állnak meg az Ő eljövetelének napján. Mivel reméled, hogy végül csatlakozhatsz a bűntelen angyalok társaságához, s olyan légkörben élhetsz majd, ahol a bűn legkisebb foltja sincs, keresd a tisztaságot! Semmi más nem állja ki Isten nagy napjának vizsgálatát, és semmi mást nem fogadnak be a mennybe, csak ami tiszta és szent. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 75., 130–131. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor