Ne szeressétek a világot!

„Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.” (János I. levele 2,15–16)

A most élő fiataloknak heves harcot kell vívniuk, ha a bibliai alapelvek szerint szeretnének élni. Milliók legfőbb törekvése az, hogy mindent másokhoz hasonlóan tegyenek, azaz a világhoz szabják magukat. Csak sodorja őket az ár, nincs egyéniségük, erkölcsi függetlenségük. A világ helyeslése értékesebb számukra Istenénél, vagy azok véleményénél, akiket Ő becsül. Cselekedeteik egyetlen indítéka vagy szabálya: a saját érdeküknek megfelelő alkalmazkodás, a politika. Mivel nem értékelik az igazságot, és tetteiket nem elvek irányítják, nem lehet bízni bennük, mert Sátán kísértéseinek játékszerei. Ők maguk sem éreznek igazi megbecsülést önmaguk iránt, és nem ismerik a valódi boldogságot. Sajnálatra méltók gyengeségük és balgaságuk miatt – példájukat kerülniük kell mindazoknak, akik igazán méltók akarnak lenni a tiszteletre. Mégis nagyon gyakran keresik társaságukat az emberek, mert vonzerejüknek szinte lehetetlen ellenállni.

Véleményed kialakításánál és társaid megválasztásánál az értelem és Isten félelme legyen a vezetőd! Tarts ki szilárdan a célod mellett, tekintet nélkül arra, hogyan vélekednek rólad mások. Amikor Isten kívánalmai ellenkező úton vezetnek, mint amit társaid követnek, ne hagyd magad elbizonytalanítani, menj határozottan előre, akár sokan, akár kevesen vannak azok, akikkel egy irányba haladsz. Bármit kárhoztat Isten Igéje, azt vesd meg te is, még ha az egész világ elfogadja és védelmezi is.

Akik sodródnak az árral, önzők, szeretik az élvezeteket, csak vágyaik kielégítését keresik, és elveikre tekintet nélkül a könnyebb utat választják, sohasem állhatnak majd ama fehér trón előtt a győztesekkel. (Youth’s Instructor, 1883. október 10.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor