Isten hősei:József

„A Fáraó így szólt a szolgáihoz: Találhatnánk-e ehhez hasonló férfit, akiben Isten Lelke van? És így szólt a Fáraó Józsefhez: Mivelhogy Isten mindezeket neked jelentette meg, nincsen hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyiszék tesz engem nagyobbá nálad.” (Mózes I. könyve 41,38–40)

Józsefet a börtönből hozták ki, s felmagasztalták, hogy egész Egyiptom fölött uralkodjék. Tisztsége nagy megtiszteltetés volt, mégis nehézségek és veszedelmek vették körül. Mindenki nagy veszélyben forog, aki magas pozíciót foglal el. Mialatt a vihar sértetlenül hagyja a völgy virágait, ugyanakkor kitépi a hegytetőn álló pompás, sudár fát. Így azokat, akik megőrizték feddhetetlenségüket alázatos, szerény életükben, mélységbe ránthatja a kísértés, amely a siker nyomán érkezik. József jelleme azonban egyformán kiállta a nyomorúságok, viszontagságok és a siker próbáját. Ugyanazt a hűséget tanúsította Isten iránt a fáraó palotájában, mint a börtön cellájában. A pogány országban mindig idegen volt, elszakadva rokonaitól, Isten imádóitól, azonban feltétlenül hitte, hogy Isten irányította a lépteit, ezért Teremtőjére támaszkodva hűségesen teljesítette kötelességeit. József által a fáraónak és Egyiptom főembereinek figyelme az igaz Istenre irányult, s megtanulták tisztelni azokat az alapelveket, amelyek megnyilatkoztak a Teremtő imádójának életében és jellemében.

Hogyan tudta elérni József a jellemszilárdság, becsületesség és bölcsesség ilyen magaslatát? Fiatalságának éveiben inkább hallgatott a kötelesség szavára, mint hajlamaira. Ifjúkori feddhetetlensége, egyszerű bizalma, becsületessége felnőttkora nemes cselekedeteiben teremte meg gyümölcsét. Feladatait mindenkor hűségesen végezte, legmegvetettebb helyzetében is – így fejlődött és erősödött, míg alkalmassá vált a legmagasabb szolgálatra. Aki a Teremtő akaratával összhangban él, annak jelleme a legjobb és legnemesebb irányba fejlődik. (Pátriárkák és próféták, 222. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video