Kincs a szívemben

„Végy oktatást (törvényt) az Ő szájából, és vésd szívedbe a beszédeit.” (Jób könyve 22,22)

Számodra is az a legfontosabb, hogy soha ne hagyd abba a Szentírás tanulmányozását, gyűjtsd össze és őrizd a szívedben igazságait. A körülményeid folytán talán távol kerülsz a hívők közösségétől, és olyan helyen kell élned, ahol nem lesz meg az a kiváltságod, hogy találkozhass Isten gyermekeivel, ezért szükséged van rá, hogy Isten Igéjének kincseit a szívedbe rejtsd. (Bible Echo, 1892. október 15.)

Az igei kinyilatkoztatás Isten bölcsességének kincseit tartalmazza. Cselekedj bölcsen: fogadd be és őrizd meg elmédben az igazság értékes kijelentéseit! Őrizd a szívedben Isten ígéreteit – a megpróbáltatások idején ezek az ígéretek a mennyei vigasztalás üdítő forrásai lesznek számodra. (25. levél, 1903)

A kísértések sokszor ellenállhatatlannak tűnnek, mivel a megkísértett ember az ima és a Biblia tanulmányozásának elhanyagolása miatt nem tud szembeszállni Sátánnal, holott a Szentírás fegyvereivel ezt megtehetné. De angyalok veszik körül azokat, akik készek elfogadni az isteni tanítást. A nehézségek idején az angyalok emlékezetünkbe idézik a bibliai igazságokat, amelyek a segítségünkre lesznek. Így, amikor az ellenség áradatként tör ránk, az Úr zászlót bont ellene, Isten őriz bennünket Szentlelke által. (A nagy küzdelem, 600. o.)

Aki megőrzi szívében Isten Igéjének igazságait, erőt nyer Sátán kísértései ellen, a tisztátalan gondolatok és szentségtelen tettek elkövetése ellen. (Youth’s Instructor, 1892. július 28.)

Ragaszkodj állhatatosan a Szentíráshoz! Minél többet tanulmányozod az Igét, minél többet gondolkodsz rajta, elméd és szíved annál jobban megerősödik a Biblia bátorításainak és ígéreteinek áldott szavai által. (76. levél, 1901)

Véssük emlékezetünkbe a Szentírás drága ígéreteit, úgy, hogy ha megfosztanak bennünket a Bibliánktól, szavai akkor is bátorításunkra szolgáljanak. (Review and Herald, 1906. január 6.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video