Táplálék a lelkemnek

„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, a Te szavaid örömömre váltak nékem és szívem vigasságára, mert a Te nevedről neveztetem, óh Uram, seregek Istene.” (Jeremiás könyve 16,15)

Senki nem tudja teljes mértékben kiaknázni és kimeríteni a Biblia egyetlen igazságát vagy ígéretét sem. Dicsősége mindenki előtt másként lesz nyilvánvalóvá, magasztos voltát ki-ki másként érti meg, azonban mindnyájan csak néhány sugarát tudjuk befogadni. Teljes ragyogása meghaladja látásunkat. Ha Isten Igéjének ünnepélyes kijelentéseire figyelünk, olyan mély kútforrásba tekintünk, amely a szemünk előtt egyre mélyül és szélesedik. Meghaladja az értelmünket – szemlélés közben határtalan tenger formálódik előttünk, s érezzük, ahogyan a Biblia komoly tanulmányozása megelevenít, a szív és a lélek új erőt és új életet nyer.

Ez a tapasztalat a legfőbb bizonyítéka a Biblia isteni eredetének. A Szentírást ugyanazon bizonyíték által fogadjuk el lelkünk táplálékának, mint testünk táplálékát. A kenyér betölti testi szükségletünket, és tapasztalatból tudjuk, hogy erőt ad. Tegyél ugyanilyen próbát a Bibliával: amikor alapelvei ténylegesen a jellemed részévé váltak, mi volt az eredmény? Milyen változást valósított meg az életedben? Hatalma által a bűnös emberek letörték gonosz szokásaik láncait, feladták önzésüket. A szentségtelenek tiszteletteljessé, az iszákosok józanná váltak, a tisztátalanok és a tékozlók tisztává, igazzá és lelkiismeretessé lettek. Akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. Ez a változás önmagában is a csodák csodája. Az isten Igéje által véghezvitt átalakulás az Ige egyik legmélyebb titka. Nem tudjuk megérteni, csak hinni tudjuk, hogy amiképpen kijelenti a Szentírás, Krisztus bennünk a dicsőség ama reménysége (Kolossébeliekhez írt levél 1,27). E titok ismerete szolgáltatja a kulcsot minden máshoz, megnyitja a világegyetem kincseit a kutató lélek előtt, a végtelen fejlődés lehetőségével. (The Signs of the Times, 1906. március 25.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video