A Biblia új életet teremt

„…újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten Igéje által, amely él és megmarad örökké.” (Péter apostol I. levele 1,23)

A Biblia kinyilatkoztatja Isten akaratát. Isten Igéjének igazságai a Mindenható kijelentései. Aki ezeket az igazságokat megvalósítja az életében, minden tekintetben új teremtéssé válik. Nem kap új értelmi képességeket, de megszűnik a sötétség, amely elhomályosította értelmét a tudatlanság és a bűn által. Ezek a szavak: „Új szívet adok nektek”, azt jelentik, hogy „új lelket adok nektek” (Ezékiel könyve 11,19; 18,31; 36,26). A szív megváltozásával mindig együtt jár az igazság megértése és a meggyőződés keresztényi kötelességeinkről. Aki komolyan és imádkozva, figyelmesen tanulmányozza a Szentírást, tiszta gondolkodást és józan ítélőképességet nyer – Istenhez fordulva a műveltség magasabb fokára juthat el.

A Biblia azokat a mennyei elveket tartalmazza, amelyek minden valódi siker alapját képezik az egyén és nemzet számára egyaránt. Az az ország, amely lehetővé teszi a Biblia szabad terjesztését, megnyitja az ajtót a nép fejlődése előtt. A Szentírás olvasása által fény ragyog fel a sötétségben, Isten Igéjét tanulmányozva életadó igazságokra találunk. Ha figyelünk a Szentírás tanításaira, életünket boldogság hatja át, amely áldást hoz mindazok számára, akikkel kapcsolatba kerülünk. (Review and Herald, 1913. december 18.)

Ezrek és ezrek merítettek vizet az élet kútforrásából, az Igéből, mégsem apadt ki. Ezrek tekintettek fel Istenre, és szemlélés által átváltoztak ugyanazon ábrázatra (Korinthusiakhoz írt II. levél 3,18). Lelkükben hála és öröm fakad, ha Jézus jelleméről beszélnek, és elmondják, mit jelent nekik Krisztus, s mit jelentenek ők Krisztusnak. Mindenki előtt nyitva áll az Ige, betekinthetünk a megváltás titkaiba, s minden újabb kutatás során megragadóbbat és érdekesebbet találunk, mint ami addig tárult fel előttünk. (The Signs of the Times, 1906. április 11.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor