Találd meg Istent az imában!

„Akkor segítségre hívtok engem, elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. Kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.” (Jeremiás könyve 29,12–13)

Kétféle ima létezik: a formális és a hitből való ima. Ugyanazon kifejezések megszokott sorozata, ismételgetése, amikor a szív nem érzi, hogy szüksége van Istenre, csupán formális ima. (…) Amikor imádkozunk, megfontoltnak kell lennünk, hogy a szívünk kívánságát mondjuk el, és csak azt mondjuk ki, amit átgondolunk. A létező összes szóvirág nem ér fel egyetlen igaz sóhajjal, amely kifejezi szent vágyódásunkat. A legékesebben hangzó imák is csak hiábavaló ismétlések, ha nem fejezik ki szívünk valódi érzéseit. Más a komoly, szívből származó ima, amikor egyszerű szükségletünket úgy visszük Isten elé, mintha egy barátunktól kérnénk szívességet, és bizalommal várjuk azt, amit szeretnénk elnyerni – ez a hit imája. A vámszedő, aki imádkozni ment a templomba, jó példája az őszinte, odaadó imádkozónak. Ő érezte, hogy bűnös, nagy szüksége van Isten segítségére, s ez indította kívánsága kimondására: „Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” (Lukács evangéliuma 18,13)

Amikor elmondtuk a kéréseinket, ne várjuk, hogy amit mi is meg tudnánk tenni önmagunkért, azt Isten tegye meg értünk. Isten gondoskodása nem ezt jelenti. Teremtőnk készséggel nyújt segítséget azoknak, akik Őhozzá fordulnak kérdéseikkel és kéréseikkel, azonban az isteni segítséget egyesítenünk kell emberi igyekezetünkkel és erőfeszítéseinkkel. Nem juthatunk a mennybe, ha nem indulunk el és nem igyekszünk Isten országa felé. Nem visznek fel a mennybe mások imái, ha mi magunk elhanyagoljuk az imádságot. (…) Ha nem teszünk erőfeszítéseket, jellemünk kedvezőtlen vonásai nem múlnak el maguktól, és nem lép a helyükbe tisztaság és kedvesség.

Miközben arra törekszünk, hogy kövessük az Isten által adott példát, hibákat fogunk elkövetni. (…) Azonban ne adjuk fel! Folytatnunk kell a küzdelmet, és esetleges kudarcunk indítson arra bennünket, hogy teljesen Krisztusra támaszkodjunk. (Bible Echo, 1887. november)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video