Imádkozz szüntelenül!

„Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” (Lukács evangéliuma 21,36)

Gondolj arra, hogy Jézus gyakran imádkozott: a Szentlélek ihletése tartotta fenn az életét. Gondolataid olyanok legyenek, hogy ne szégyenülj meg, amikor majd szembe kell nézned a mennyei feljegyzésekkel Isten ama nagy napján.

A menny nincs bezárva az igazak imája előtt. Illés hozzánk hasonló természetű ember volt, Isten mégis meghallgatta, és a legkézzelfoghatóbb módon felelt a kérésére. Magunkban kell keresnünk az okát, ha hiányzik belőlünk Isten ereje. Ha feltárnák a belső életét azoknak, akik Krisztus követőinek vallják magukat, sokan nem állítanák magukat kereszténynek. Nem növekedhetünk a kegyelemben, ha csak időnként mondunk el egy elsietett imát, de nem tartunk fenn valódi kapcsolatot Istennel.

Ha előre akarunk haladni a menny felé vezető úton, nem hanyagolhatjuk el az imát. Amikor először hirdettük az igazság üzenetét, milyen sokat imádkoztunk! Milyen gyakran hangzott fel a közbenjárás esdeklő szava a szobában, csűrben, gyümölcsösben vagy ligetben! Gyakran órákat töltöttünk el komoly imában, ketten-hárman, és igényt tartottunk Isten ígéreteire. Sokszor hallatszott sírás, majd a hálaadás szava és Istent dicsérő ének. Most közelebb van hozzánk az Úr napja, mint amikor hívőkké lettünk, ezért most komolyabbnak és lelkesebbnek kell lennünk, mint azokban a korai napokban. Most nagyobb veszedelmek fenyegetnek bennünket, mint akkor. Az emberek szíve még inkább megkeményedett. Most különösen szükségünk van arra, hogy áthasson bennünket Isten Lelke, ezért ne nyugodjunk addig, amíg el nem nyertük. (Counsels to Teachers, Parents, and Students, 161–162. o.)

Ápold a Megváltóval folytatott beszélgetés szokását! (…) Emeld fel szívedet állandóan segítségért csendes imában, és kérj világosságot, erőt és ismeretet. Legyen minden lélegzeted imádság! (Ministry of Healing, 511. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor