Kitartással imádkozzatok!

„Az imában állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással.” (Kolossébelieknek írt levél 4,2)

Nincs olyan idő vagy hely, amikor és ahol időszerűtlen vagy alkalmatlan lenne az imádkozás. Semmi sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy komoly imában forduljunk Istenhez. Az utca forgatagában, munkahelyi elfoglaltságaink közepette is felküldhetjük imánkat Teremtőnkhöz, és könyöröghetünk vezetéséért. (Krisztushoz vezető lépések, 103. o.)

Bármikor beszélhetünk Jézussal, mert Ő így szól hozzánk: „Én jobb kezed felől állok.” Kapcsolatban lehetünk Istennel a szívünkben, és mindig Krisztussal együtt járhatjuk az utunkat. Amikor leköt a mindennapi munkánk, akkor is kifejezésre juttathatjuk szívünk vágyódását, anélkül, hogy emberi fül meghallaná – szavunk azonban nem hal el, sem el nem veszhet, felülemelkedik az utca zaján és a gépek zakatolásán, hiszen Istennel beszélünk, aki hallja imánkat. Nincs akadálya annak, hogy kifejezzük lelkünk vágyakozását. (Gospel Workers, 258. o.)

A kegyelemért és erőért mondott minden imánkra választ kapunk. (…) Kérd Istent, hogy tegye meg érted mindazt, amit te nem tudsz megtenni önmagadért. Mondj el mindent Jézusnak! Tárd fel előtte szíved titkait, mert az Ő szeme látja a lélek legbensőbb részeit, és úgy olvassa gondolataidat, mint egy nyitott könyvet. Ha mindazt kérted, ami szükséges a lelked jóléte érdekében, hidd, hogy elnyered, és akkor megkapod Istentől. Fogadd el ajándékait teljes szívvel, mert Jézus azért halt meg érted, hogy elnyerd a menny drága kincseit, és végül otthont találj a mennyei angyalokkal együtt Isten országában. (Youth’s Instructor, 1892. július 7.)

Ha időt és szavakat találsz az imára, akkor Isten is talál időt és szavakat a válaszra. (Review and Herald, 1890. április 1.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor