Az én odaszentelődésem ma

„Kérlek azért titeket, atyámfiai, Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” (Római levél 12,1)

Isten arra kér bennünket, hogy teljes szívvel szenteljük oda magunkat az Ő szolgálatára, mások megsegítésére. Gondosan fejlesztenünk kell a képességeinket. Isten a talentumainkat jó célokra adta nekünk, nem azért, hogy megrontsuk azokat, vagy visszaéljünk velük. Használat által kell fejlesztenünk az adottságainkat, hogy Isten munkáját végezhessük általuk. (Youth’s Instructor, 1898. június 30.)

Arra van szükségünk, hogy átadjuk magunkat Isten szolgálatára, és áldozatunkat oly tökéletessé tegyük, amennyire csak lehetséges – mert Isten szolgálatában nem elégedhetünk meg kevesebbel, mint a legjobbal, amit felajánlhatunk. Akik teljes szívükből szeretik Istent, a legteljesebb szolgálatot kívánják adni Teremtőjüknek, és állandóan arra törekszenek, hogy lényük minden erejét összhangba hozzák azokkal a törvényekkel, amelyek fejlesztik a képességeiket, hogy Isten akaratát cselekedhessék. (Pátriárkák és próféták, 352. o.)

Személyes odaszentelődésre van szükségünk, amire csak akkor leszünk képesek, ha tökéletesítjük és ápoljuk szívünk szentségét. (Review and Herald, 1900. október 2.)

Kérd imádban: „Mennyei Atyám, vonj magadhoz engem teljesen! Minden tervemet lábaidhoz teszem. Használj fel engem ma szolgálatodban. Maradj velem, és engedd, hogy minden munkámat általad végezzem!” Tedd meg ezt minden napon.

Ha minden erőnkkel odaszenteljük magunkat Istennek, az Ő szolgálatára, ez sok mindent egyszerűbbé tesz számunkra, és segít megoldani a problémákat, nehéz kérdéseket. Megkönnyíti és megrövidíti a természetes, érzéki szív szenvedélyeivel vívott ezernyi küzdelmünket. A hit aranykötele ifjak és idősek szívét egyaránt Jézushoz köti. Általa a készséges és engedelmes szívűek biztosan eljutnak Isten városába.

Amikor kibontakoztak előttünk Isten mélységei, becsüljük meg ezeket a drága alkalmakat! (…) Fogadjunk be és őrizzünk meg minden mennyből küldött fénysugarat, s akkor ösvényünk egyre világosabb lesz, a teljes délig (Példabeszédek könyve 4,18). (Youth’s Instructor, 1893. február 2.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor