Timoteus élete – az otthoni vallásos nevelés gyümölcse.

„Maradj meg azokban, amiket tanultál és amiket reád bíztak, tudván, kitől tanultad, mivel gyermekségedtől fogva ismered a szent Írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Jézus Krisztusban való hit által.” (Timótheushoz írt II. levél 3,14–15)

Akik Krisztus nevét vallják, naponta keressék Istent a családi oltárnál – ne hanyagolják el ezt, hanem tegyék teljes komolysággal, mintha a gyülekezetben tisztelnék mennyei Atyánkat. (Review and Herald, 1889. október 22.)

Értékes leckéket tanulhatunk Timótheus életéből. Már gyermekkorában megismerte az Írásokat. Otthonát vallásos légkör hatotta át, ez befolyásolta jellemfejlődését, családi élete szelíd, tiszta és józan volt. Hamis eszmék nem rontották meg. Tanítói együttműködtek Istennel Timótheus nevelésében, hogy képes legyen elvégezni a feladatokat, hordozni a terheket, amelyek már fiatal korában vártak rá.

A Biblia jó befolyást gyakorol a jellemünkre, ha tanításait meg is valósítjuk az életünkben. Timótheus megtanulta és gyakorolta ezeket a leckéket. Nem voltak különleges, csodálatra méltó talentumai, munkája mégis értékes volt, mert Istentől kapott képességeit mint odaszentelt lelki ajándékokat használta fel mennyei Atyánk szolgálatában. A Szentírás kiváló ismeretének és szelíd életének köszönhetően komoly hatással volt a körülötte élőkre. Isten formálta Timótheus gondolkodását, s ő így a benne lakozó Szentlélek temploma lehetett (Korinthusi I. levél 6,19).

A fiatalok olvassák figyelmesen a Szentírás tanításait, gondolkodjanak az Ige szavain, és kövessék azokat – ezáltal olyan tulajdonságok jellemzik majd őket, amelyeket a legtöbbre becsülnek a mennyei udvarokban. Így el fognak rejtőzni Istenben, és életük Teremtőjüket dicsőíti (50. zsoltár, 15). (Youth’s Instructor, 1898. május 5.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor