Hajoljunk meg Isten előtt!

„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” (Jakab levele 4,10)

Minden otthonnak az imádkozás házának kellene lennie, mert hitetlenség és kételkedés uralkodik a világon. A gonoszság megsokasodott. Romlottság jellemzi az emberek életét, és az Isten elleni lázadás folyamatos. A bűn rabszolgaságába hajtva az erkölcsi erők Sátán önkényuralma alá kerültek. A lélek Sátán kísértéseinek játékszerévé vált, azért ha Isten nem nyújtja hatalmas karját a megmentésükre, az emberek arra mennek, amerre az őslázadó vezeti őket.

Mégis, e félelmetes korban, a veszedelmek idején azok, akik kereszténynek vallják magukat, nem tartanak családi áhítatot.

Az a felfogás, hogy az ima nem lényeges, Sátán egyik legsikeresebb kitalációja az emberek megrontására. Az ima: érintkezés Istennel, aki a bölcsesség, erő, békesség és boldogság kútforrása. Jézus „erős kiáltások és könnyhullatás közepette imádkozott” az Atyához (Zsidókhoz írt levél 5,7). Jakab apostol így szól: „Imádkozzatok egymásért, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jakab levele 5,16)

Őszinte, komoly ima által a szülők emeljenek védőbástyát gyermekeik köré! Imádkozzanak teljes hittel, hogy Isten velük maradjon, s a szent angyalok oltalmazzák meg őket és gyermekeiket Sátán kegyetlen hatalmától.

Helyes, ha a szülők maguk köré gyűjtik gyermekeiket – mielőtt felnőtté válnak és megszűnik a gyermeket és szülőt összekötő szoros kapcsolat –, s a mennyei Atyára irányítják figyelmüket, Teremtőjükhöz vezetve őket, hiszen Isten oly nagylelkűen részesíti gyermekeit gondviselésének bőségében. Illő megköszönniük Istennek, hogy megoltalmazta őket éjjel, s kérjék segítségét, kegyelmét és angyalainak vigyázó gondoskodását a nap folyamán. Helyénvaló, hogy este még egyszer Isten elé gyűljenek, és dicsőítsék Őt az elmúlt nap kegyelmi ajándékaiért és áldásaiért. (Pacific Union Recorder, 1902. május 22.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor