Tanítsd a te gyermekeidet szorgalmasan!

„Ezek az Igék, melyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a szívedben, és tanítsd meg ezekre a fiaidat!” (Mózes V. könyve 6,5–6)

Józsefet gyermekkorában Isten szeretetére és igaz istenfélelemre tanították. Édesapja a sátoruk előtt, a csillagos égboltra tekintve gyakran elmondta Józsefnek a bétheli látomás történetét a fel- és leszálló angyalokról, és arról, aki mennyei trónjáról kijelentette magát neki. Jákob beszélt fiának a Jabbok mellett vívott küzdelméről, amikor bűneit feladva győzött, és elnyerte az „Isten fejedelme” nevet.

József az édesapja juhait legeltette. Tiszta és egyszerű élete kedvezően befolyásolta testi-lelki fejlődését. Istenhez fűződő kapcsolatának köszönhetően, a természet és a magasztos igazságok tanulmányozása által – amelyek szent hagyatékként szálltak apáról fiúra – értelmet nyert, és hűségessé vált.

Mózes fiatalabb volt Józsefnél vagy Dánielnél, amikor el kellett búcsúznia szüleitől, otthonától, nem részesülhetett tovább oltalmazó gondoskodásukban, mégis ugyanaz formálta az ő életét is, mint József és Dániel életét: szülei bizalma Istenben. Csak tizenkét évet töltött héber szüleivel és rokonságával, de édesanyja megalapozta Mózes későbbi nagyságát:

Jokébed igyekezett gyermeke szívébe plántálni az Isten iránti szeretetet és hűséget. Munkáját lelkiismeretesen elvégezte. (Nevelés, 52–61. o.)

A Biblia tanulmányozása iránti érdeklődés felkeltését és megerősítését segíti az otthoni istentisztelet idejének helyes felhasználása. Reggeli és esti összejöveteleink a nap legkedvesebb és leghasznosabb óráivá válhatnak. Értsük meg, milyen fontos, hogy az istentisztelet alkalmával ne engedjünk semmilyen bántó vagy barátságtalan gondolatnak. A szülők és gyermekeik azért gyűljenek össze, hogy találkozzanak Jézussal, és meghívják otthonukba a szent angyalokat. (The Signs of the Times, 1906. szeptember 26.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor