Reggeli és esti istentisztelet

„Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk térdre az Úr előtt, a mi Alkotónk előtt!” (95. zsoltár, 6)

Isten figyelemmel kíséri földi gyermekeinek családi életét. Angyalok veszik körül az imádkozókat. Szálljon fel imánk a mennybe minden reggel és alkonyatkor, bízva Megváltónk érdemeiben! A menny szeretettel figyel minden imádkozó családra. (19. kézirat, 1900)

Jöjjetek az Úrhoz alázatban, készséges szívvel, átérezve, mennyi kísértés és veszély fenyeget benneteket és gyermekeiteket! Hit által kérjétek gyermekeitek számára Isten gondoskodását. A szolgáló angyalok megőrzik azokat a gyermekeket, akiket szüleik ily módon Istennek szenteltek. (Testimonies for the Church, I., 397–398. o.)

A családi áhítat ne a körülményektől függjön! Ne csupán alkalomszerűen imádkozzatok, hogy azután elhanyagoljátok, amikor sok a munkátok. Ha nem gyűltök össze rendszeresen hálát adni Istennek, akkor gyermekeitek nem tekintik fontosnak az imát. Pedig az ima nélkülözhetetlen Isten gyermekei számára. Hálaáldozatok szálljanak fel Teremtőnk elé reggel és este! A zsoltáríró így szól: „Jöjjetek, énekeljünk az Úrnak, zengjünk örömmel a mi üdvösségünk Kősziklájának!” (66. zsoltár, 2) (12. kézirat, 1898)

Az Úr imádásában örömet találunk. Isten azt kívánja, hogy akik eljönnek Őt imádni, az összejövetelről értékes gondolatokat vigyenek magukkal szeretetéről és gondviseléséről, amelyek felüdítik és bátorítják őket – s ezáltal kegyelmet nyerjenek ahhoz, hogy mindenben, amivel a hétköznapokban foglalkoznak, becsületesen és hűségesen járjanak el. (Krisztushoz vezető lépések, 97. o.) {ML 29.5}

Otthonunkban kis gyülekezetet alakíthatunk, hogy együtt tisztelhessük és dicsőíthessük Megváltónkat. (…) {ML 29.6}

Ha valóban tartalmas és felemelő az otthoni vallásos életünk, akkor a gyülekezeti életünk is az lesz. (70., 102–103. kézirat, keltezés nélkül)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor