Bízzatok!

„Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk (erősségünk) mindörökre!” (Ésaiás könyve 26,4)

Istené a nagyság, hatalom, dicsőség, győzelem és fenség! Ne kicsinyítsük le Izrael Szentjének hatalmát. Hatalmas erőforrás Ő, akire minden bajban számíthatunk! Szívünknek nem kell kétségeskednie. Az ember tévedő, makacs, lázadó, és kihívóan viselkedik Istennel szemben, de az Úr kedves, türelmes, gyengéd és részvétteljes irántunk. Az Ő rendelkezésére áll az ég és a föld, tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kimondanánk a kívánságainkat.

Mi csak keveset látunk az előttünk levő útból, de „minden dolog mezítelen és leplezetlen annak szemei előtt, akiről mi beszélünk” (Zsidókhoz írt levél 4,13).

Teremtőnk a zűrzavar és a bonyodalmak közepette mindent világosan lát, minden nyitva áll isteni tekintete előtt. Az Örökkévaló elrendelheti azt, amit gondviselése a legjobbnak lát.

Ha magunk tervezzük ügyeinket, akkor hibákat követünk el. Erőtlenségünk, öncsalásunk, tudatlanságunk és előítéleteink sokféle módon nyilvánulnak meg. Azonban Isten soha sem hagyja szolgáit, munkatársait irányítás nélkül.

Bármilyen teher nehezedik rád, vesd az Úrra: „Íme nem szunnyad és nem alszik Izraelnek őrizője.” (121. zsoltár, 4) Nyugodj meg Istenben: „Aki Őreá támaszkodik, megőrzi azt teljes békében.” (Ésaiás könyve 26,3)

Néha úgy tűnik, hogy több lépést már nem tehetsz. Várj, és ismerd el, hogy Isten a te Atyád (46. zsoltár, 11). „Légy bátor és igen erős, ne félj és ne rettegj, mert az Úr, a te Istened veled megy, akárhova mégy.” (Józsué könyve 1,9) Őrizzük és ápoljuk szívünkben a hitet! (19. levél, 1892)

Meg kell tanulnod az egyszerű módját annak, hogy Isten szavát úgy vedd, ahogyan Ő kijelentette – amint olvashatod az Igében –, akkor mindig szilárd talaj lesz a lábad alatt. (Youth’s Instructor, 1886. augusztus 18.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor