A hit az életemben

„…minden lehetséges a hívőnek.” (Márk evangéliuma 9,23)

A hit összekapcsol bennünket a mennyel, és erőt ad a sötétség hatalmasságai ellen vívott küzdelemhez. Istenünk Jézus Krisztus által gondoskodott arról, hogy minden gonosz jellemvonásunkat megzabolázhassuk, és ellenálljunk a legerősebb kísértéseknek is. (Ministry of Healing, 65–66. o.)

Az igazak mindig segítséget kaptak a mennyből. Isten ellenségei gyakran egyesítették erejüket és tudásukat, hogy az Istenben bízók jellemét megrontva és befolyásukat tönkretéve megsemmisítsék őket. Azonban senki sem tudta legyőzni Krisztus híveit, mivel az Úr velük volt. Isten gyermekei szakadjanak el a világtól és bálványaiktól, akkor a világ nem szakíthatja el őket Krisztustól. Őbenne lakozik az egész teljesség (Kolossébelieknek írt levél 1,19).

A keresztények kiváltsága, hogy mindig tudatában lehetnek a csodálatos igazságnak: Krisztus a szívükben lakozik. „Ez az a győzedelem, amely legyőzi a világot: a mi hitünk.” (János I. levele 5,4) „Minden lehetséges annak, aki hisz” – bármit szeretnénk elérni, ha hittel imádkozunk érte, ha hisszük, hogy elnyerjük, megkapjuk. Ez a hit áthatol a legsötétebb fellegeken, és a világosság sugarait árasztva reményt hoz a megfáradt, kétségbeesett lelkeknek. Isten hatalmasan cselekszik népe érdekében, ha gyermekei teljesen Őrá bízzák magukat. (Testimonies for the Church, II., 139–140. o.) Isten gyermekei „hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, elnyerték az ígéreteket, bezárták az oroszlánok száját, eloltották a tűz erejét, megmenekültek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, hősök lettek a harcban, megfutamították az idegenek seregeit” (Zsidókhoz írt levél 11,34). Hit által ma is elérhetjük az Isten által számunkra kitűzött célokat. (Próféták és királyok, 157. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor