Aki az egész világról gondoskodik

„Kérjed tõlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a Föld határait.” Zsolt 2:8

„A szántóföld pedig a világ” (Mt 13:38) Mi “jobban megértjük ma, hogy ez a kijelentés mit jelent, mint az apostolok, akik megbízatást kaptak az evangélium prédikálására. Az egész világ egy hatalmas misszióterület. 

A világ jelenlegi rettenetes állapota arra a gondolatra késztethetne bennünket, hogy Krisztus halála majdnem hiábavaló volt, és Sátán diadalmaskodott… Bennünket azonban nem csalt meg. Sátán látszólagos gyõzelme ellenére Krisztus folytatja munkáját a Menny szentélyében, és a Földön is…

Hirdetni kell a komoly, ünnepélyes, intõ üzenetet a legnehezebb területeken, a legistentelenebb városokban, minden helységben, ahol a hármas angyali üzenet fénye még nem virradt fel. Minden egyes embernek meg kell hallani a hívást a Bárány menyegzõjére. Hirdetni kell faluról falura, városról városra, országról országra a korszerû igazság üzenetét, nem pompával, hanem a Lélek erejével.

Mielõtt az ember Isten országának tagjává válhatna, jellemének meg kell tisztulnia a bûntõl. Krisztus kegyelme által meg kell szentelõdnie… Krisztus vágyik arra, hogy megnyilatkoztassa kegyelmét; és jellemének és képmásának pecsétjét a világra helyezze. A Menny lázadója felajánlotta neki a világ országait, hogy ezzel megvásárolja Krisztus elkötelezettségét a gonoszság fejedelme felé. Ö azonban az igazságosság országának megalapítására jött el, és nem azért, hogy megvásárolják. Nem kívánt elállni eredeti szándékától. A Föld Krisztus megvásárolt öröksége. Jézus azt szeretné, ha az emberek szabadok, tiszták és szentek lennének… Noha Sátán emberi eszközökön keresztül igyekszik megakadályozni Krisztus szándékát, a kiontott vér által olyan kivívandó gyõzelem vár még ránk, amely megdicsõíti Istent és a Bárányt… Jézus országa növekedni fog, és átöleli majd az egész világot… Krisztus nem elégszik meg mindaddig, amíg a,gyõzelem teljessé nem válik. „Lelke szenvedése folytán látni fog.” „Es félik napnyugattól fogva az Urnak nevét, és naptámadattól az õ dicsõségét” (Ésa 53:11; 59:19)

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor